Spring til indhold
Nyhed

Odense er vært for internationalt seminar om grøn energi og bæredygtighed

02-12-2013

Europæiske repræsentanter fra EU-projektet IMAGINE stimler sammen med danske repræsentanter fra forsyningsselskaber, virksomheder, universiteter og fynske kommuner, når Odense Kommune som projektpartner på tirsdag sætter fokus på de udfordringer, vi alle står over for, når det nuværende energisystem med fossile brændsler skal udskiftes med vedvarende energi og et generelt lavere energiforbrug.

 

Alle deltagere – politikere, eksperter, kommunalt ansatte og andre repræsentanter – kan byde ind og give deres bud på, hvordan den store udfordring kan håndteres. Odense Kommune vil desuden præsentere praktiske eksempler på, hvordan man arbejder med energibesparelser, involvering af interessenter og rammerne for en bæredygtig storby med høj livskvalitet.

 

- På seminarets første dag sætter vi bl.a. fokus på, hvordan offentligt-private netværk fremmer energibesparelser hos borgere og virksomheder og skaber nye grønne jobs. Derudover vil man kunne høre om den Fælles Fynske Strategiske Energiplan, som 9 fynske kommuner vil lave i fællesskab, og hvilken rolle de forskellige aktører på energiområdet forventes at få, når olie og kul erstattes af biomasse, sol og vind, forklarer projektleder Martin Thomsen fra Odense Kommune.

 

Programmet for andendagen indeholder bl.a. et oplæg med Pelle Guldborg Hansen fra Roskilde Universitet om ”nudging” – det vil sige at ’puffe’ til forbrugernes adfærd – som alternativ til lovgivning eller økonomisk regulering. Om eftermiddagen er temaet: ”Hvordan skaber man høj livskvalitet i en bæredygtig storby?”

 

- Vi glæder os meget til at vise vores gæster fra ind- og udland rundt i Østerbro-kvarteret, som lige nu er under stor forandring, og hvor det tætte samarbejde mellem byplanlæggere og beboere er et godt eksempel på, hvordan man kan udnytte hinandens ressourcer, når byen skal udvikles, fortæller by- og kulturrådmand Steen Møller.

 

Også de udenlandske gæster glæder sig til seminaret:

 

- IMAGINE-projektet giver os muligheden for at holde fokus på vigtigheden af vedvarende energi, ikke blot for vores by, men for vores liv og fremtid. Gennem IMAGINE har vores by, Figueres i Spanien, taget hul på en offentlig proces, hvor vi diskuterer og gør os forestillinger om fremtidens energikilder. Projektet har desuden givet os et vigtigt netværk med otte andre byer, heriblandt Odense, som vi kan videndele med om overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi - på det strategiske plan såvel som det praktiske. Jeg er helt overbevist om, at IMAGINE-projektet og seminaret i Odense for alvor vil sætte den grønne energi på dagsordenen i Figueres, fortæller Xavier Turró, afdelingschef for miljøafdelingen, Figueres Kommune.

 

Læs mere om IMAGINE og seminaret på www.energy-cities.eu