Spring til indhold
Nyhed

Odense eksperimenterer med opskriften på borgerdialog

19-06-2013

Odenses borgere blev i begyndelsen af juni med en hustandsomdelt folder inviteret med til en debat om fremtidens velfærd. Siden har der været forskellige velfærdsarrangementer fordelt over hele byen. Odenseanerne har kunnet møde politikere, medarbejdere og se konkrete eksempler på, hvordan velfærden bliver nytænkt i Odense. Og ikke mindst er odenseanerne blevet opfordret til at aflevere deres indspark til debatten.

 

De indsamlede ideer, erfaringer og oplevelser bliver nu samlet sammen og præsenteret ved et større arrangement i Odense Congress Center den 24. juni fra 18-21, hvor alle er velkomne. Men det bliver uden Odense Kommune i den traditionelle værtsrolle.

 

- Velfærd er ikke bare kommunens anliggende eller ansvar. Det er vores allesammens. Ud fra den tankegang, så er det helt naturligt, at vi nu afprøver nye former for dialog med borgerne. Der skal ikke være en masse teoretiske oplæg af mænd i habitter, som vi i kommunen forestiller os, ville være et godt trækplaster. Tanken er tværtimod, at det er deltagernes egne historier, der skal være udgangspunktet for debatterne -, fortæller stadsdirektør Jørgen Clausen om konceptet, der også kaldes en ’un-conference’.

 

Kort fortalt handler det om, at det er deltagernes egne fortællinger og oplevelser, der bliver udgangspunktet for debatten. Deltagerne vil så kunne shoppe frem og tilbage mellem de mange forskellige diskussioner og workshops. Politikere og kommunens topembedsfolk vil deltage på lige fod med alle andre.

 

- Hvis vi som kommune skal have gode ideer, så skal vi også have nye input. Vi har de sidste mange år vendt hver en sten. Nu har vi brug for borgerne. Det har et kæmpe potentiale, når vi kan kombinere vores erfaringer og overblik over udfordringerne og den skrantende økonomi med borgernes konkrete oplevelse med vores velfærd, siger Odenses stadsdirektør Jørgen Clausen.

 

En borger har fx på baggrund af en personlig oplevelse med stress peget på, at det ofte er kilde til mere stress ikke at vide, hvad der skal ske. Det kunne derfor være en ide med en all-round sagsbehandler, der kan reagere hurtigt og på tværs af systemerne, fremfor at man giver den stress-ramte fred og ro. Den slags input vil kommunen gerne have mange flere af.

 

Siden borgerdialogen begyndte har borgerne blandt andet kunne se og afprøve det nyeste inden for velfærdsteknologi, børn og forældre har afprøvet eksempler på den nyeste pædagogik, og politikere har ivrigt diskuteret udfordringer og løsninger med borgere rundt om i byen og på kommunens institutioner.

 

- Vi får en række gode input, men ligeså vigtig, så gør vi os værdifulde erfaringer omkring dialogen med borgerne. Man skal ikke tage fejl af, at der er masser af engagement og ideer hos borgerne. Vi skal som kommune bare lære at blive bedre til at invitere indenfor og kunne tage mod det på borgernes præmisser. Det får vi lige nu en række værdifulde erfaringer med. Erfaringer som vi kan bruge langt ud i fremtiden -, siger Odenses stadsdirektør Jørgen Clausen.

 

Se kort film om arrangementet den 24. juni.

Link til læs mere og tilmelding

 

Fakta om 'un-conference'

• Traditionelle konferencer har mange oplæg og envejskommunikation

• Ikke-konferenceformen fremmer engageret og fokuseret dialog

• Mange menneskers ideer og holdninger bliver bragt i spil

• De ideer og historier, som nogle af deltagerne ønsker at dele, bliver udgangspunkt for dialog i mindre grupper

• Alle skal både lytte og bidrage

 

Kilde: The Conference Board - uafhængig tænketank inden for økonomi, ledelse og forretningsudvikling