Spring til indhold
Nyhed

Nyt friluftskort lanceres på Fjordens Dag

05-09-2013

I anledning af kortets udgivelse vil Poul Falck, byrådsmedlem og formand for Det Grønne Råd i Odense, tale ved arrangementet for Fjordens Dag ved Seden Strand kl. 10.45. Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

 

Din guide til fjorden

Kortet er din vejviser til de mange spændende oplevelser og friluftsaktiviteter, som fjorden byder på. Her finder du f.eks. inspiration til en tur med børnene, sjove aktiviteter på vandet samt gode fiske- og fuglelokaliteter.

 

Kortet rummer også en masse praktiske oplysninger om, hvordan du kommer ud til de forskellige områder og faciliteter, samt information om hvilke regler der gælder for færdslen på og ved fjorden.

 

Det rutinerede friluftsmenneske vil hurtigt spotte, at der - ud over de eksisterende reservater - er udformet to nye hensynsområder omkring Vigelsø og i Egensedybet for vandfugle.

 

Hensynsområderne er udformet i samarbejde med de grønne organisationer, og det anbefales, at man begrænser færdslen og tager hensyn til de sårbare vandfugle, som findes her.

 

Her finder du kortet

Friluftskortet for Odense Fjord vil kunne findes ved alle de større arrangementer ved fjorden denne dag, og efterfølgende vil man kunne finde det på turistkontorer, biblioteker, campingpladser o. lign.

 

Friluftskortet får også sin egen hjemmeside på www.odensefjord.dk , hvor du kan downloade kortet og finde yderligere oplysninger.