Spring til indhold
Nyhed

Nyt forsøg i Odense: levende musik ved udeservering

27-05-2013

Praksis i de større byer er i øjeblikket, at man som restauratør skal søge om tilladelse, hver gang man ønsker at have live-musik ved udeservering. Men By- og Kulturudvalget vedtog d. 7. maj, at der i denne sommer skal køre et forsøg i Odense, som giver restauratører mulighed for netop at afprøve konceptet med live-musik ved udeservering – vel at mærke uden at søge om tilladelse først.

 

- Vi ønsker mere liv i bymidten og enklere regler, og med dette forsøg tester vi, om man på en smidig måde kan skabe mere stemning i byen. Jeg er sikker på, at restauratørerne er ansvarlige og på en positiv måde vil bidrage til gadelivet, så naboer til restaurationer ikke behøver frygte for urimelig støj, fortæller Steen Møller, By- og Kulturrådmand.

 

Vilkår for live-musik ved udeservering

Hvis man som restauratør ønsker at benytte sig af denne mulighed, kræver det blot, at man overholder følgende regler:

  • Hver restauration må have levende musik én gang om ugen i max. 2 timer fredag, lørdag eller søndag.
  • Sluttid: senest kl. 21.00 fredag og lørdag, senest kl. 18.00 søndag.
  • Musikken skal være på akustisk niveau, svarende til 1-2 guitar/violin og et lille sanganlæg.
  • Musikken skal være rettet mod restaurationens egne gæster og være placeret indenfor eller i direkte tilknytning til serveringsarealet.
  • Ønsker ud over dette kræver ansøgning og tilladelse til det enkelte arrangement.
  • Såfremt reglerne ikke følges, kan det medføre forbud mod udendørs livemusik.

Der må stadig ikke være musik fra udendørs højttalere, åbne døre eller vinduer som kan høres udenfor restaurationens eget areal.

 

Forsøget gælder kun restaurationer, som har tilladelse til udeservering, uanset om det foregår på offentligt eller privat areal. Har man som restauratør ikke tilladelse til udeservering, kan man søge om dette på www.odense.dk/udeservering.

 

Der vil i efteråret være en evaluering (en offentlig høring) af de erfaringer, der drages af forsøget, hvorefter Odense Kommune vurderer, om live-musik ved udeservering blive et fast element i kommunens regler for restaurationer med udeservering.

 

Har man spørgsmål til forsøget, er man velkommen til at henvende sig hos By- og Kulturforvaltningens miljøtekniker, Lone Bjerre, onsdag d. 29. maj mellem kl. 12:30-15, Odense Slot, indgang M.