Spring til indhold
Nyhed

Nyt Citykorps skal give byen en hånd

17-09-2013

Citykorpset er et pilotprojekt, som igennem meningsfulde opgaver skal give mandskabet succesoplevelser, et styrket selvværd og ikke mindst øge deres mulighed for at starte i job eller påbegynde en uddannelse.

 

- Målet er naturligvis, at så mange som muligt ender deres tid i Citykorpset med at få et job eller starte på en uddannelse. For korpsets opgaver kan ikke blot give dem erfaring. De kan også aktivere, motivere og give dem en struktureret hverdag med den arbejdsglæde, man får ved at give andre en hånd. Mandskabet kommer med andre ord til at hjælpe sig selv ved at hjælpe andre, siger Peter Rahbæk Juel, rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Også Steen Møller, rådmand for By- og Kulturforvaltningen, er begejstret:

 

- Jeg har store forventninger til Odense Citykorps. De får opgaver, som primært giver en ekstra hånd til bymidten, men også vores parker og naturområder kan få en ekstra hjælp af citykorpset – alt sammen opgaver, som gør en synlig forskel til glæde for byens borgere og gæster. Mandskabet vil få en arbejdsdag, hvor de skaber glæde omkring sig. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at korpset bliver en gevinst for vores borgere, vores by og natur, forklarer by- og kulturrådmand Steen Møller.

 

Cykelbutlere og event-folk

Med korpset får Odense Kommune 15 sæt friske hænder og øjne til at sørge for, at inventar og vejudstyr er i orden. Citykorpset skal hjælpe med udbedring af skader på inventar og udstyr, rengøring og almindeligt vedligehold, indrapportering af hærværk eller lignende typer af opgaver.

 

Dele af korpset vil fungere som ”cykelbutlere” til hjælp med håndtering af efterladte cykler i centrum, mens andre kan bidrage ”backstage” ved byens events på lige fod med de frivillige kræfter. Korpsets alsidige hverdag kan også fremover komme til at indeholde opgaver som ekstra bekæmpelse af bjørneklo i naturområder.

 

De opgaver, som Odense Citykorps skal løse, er dermed relevante, udviklende og motiverende opgaver, som hverken er konkurrenceforvridende, eller som i forvejen løses igennem kommunal drift eller kontrakter med andre leverandører.

 

Bag om Odense Citykorps

Som følge af den kommende reform skal Arbejdsmarkedscentret kunne tilbyde en såkaldt ”nytteindsatsfunktion” på max. 13 uger i kommunalt regi til uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år og jobparate kontanthjælpsmodtagere med erhvervsuddannelse.

 

Korpset er opstået som et samarbejde imellem to afdelinger i to af Odense Kommunes forvaltninger, nemlig Arbejdsmarkedscentret og Natur, Miljø & Trafik. Pilotprojektet evalueres løbende, og man vil til december beslutte, hvorvidt det skal fortsætte og eventuelt udvides.