Spring til indhold
Nyhed

Ny trafikplan sendes til endelig vedtagelse i byrådet

22-01-2013

- Det er en god og konkret plan, som forholder sig til den aktuelle trafiksituation. Samtidig har det været en glimrende proces, hvor vi i udvalget er blevet inddraget i arbejdet af flere omgange. Der er stor tilfredshed i udvalget – både med den proces, vi har været igennem og med det færdige resultat, siger by- og kulturrådmand Steen Møller.

 

Nye trafiktællinger på Thomas B. Thriges Gade

By- og Kulturudvalget blev også orienteret om de seneste trafiktællinger på Thomas B. Thriges Gade, der viser, der kører ca. 24.500 biler/døgn på den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade og 22.000 biler/døgn på den sydlige del af Thomas B. Thriges Gade. De nye tællinger er mere præcise og lavere end den oprindelige tælling på 33.000, hvilket skyldes mere omfattende tællinger og et bedre datagrundlag.

 

- Vi fik en god orientering i udvalget, og vi føler os helt trygge ved, at den nyeste tælling også er den mest retvisende. Den nye tællemetode er langt mere sikker, og derfor er vi ikke i tvivl om, at de nyeste tal giver et så reelt billede af trafikken som muligt, siger by- og kulturrådmand Steen Møller.

 

For mere information om trafiktællingerne se vedhæftede oversigt over tids- og hændelsesforløbet.

 

Om Trafik i Odense 2013 – 2015

Trafik i Odense 2013 -2015 giver et samlet bud på, hvilke konkrete trafikprojekter der skal gennemføres i Odense frem mod 2015, hvor Odins Bro er åbnet og omdannelse af Thomas B. Thriges Gade er begyndt. Løsningerne i planen er drøftet med en række eksterne eksperter, som har fungeret som sparringspartnere for Odense Kommunes egne trafikplanlæggere.

 

Planen behandles i byrådet den 30. januar, og herefter udarbejder Odense Kommune en mobilitetsplan, der skal give et bud på, hvordan det kan blive mere attraktivt at lade bilen stå og i stedet gå, cykle eller bruge den kollektive trafik.