Spring til indhold
Nyhed

Ny klimatilpasningsplan kan gøre Odense blå og grøn

03-06-2013

Kan du forestille dig et Odense med åbne kanaler, blomstrende regnvandsbede og grønne regnvandsbassiner? Grønne tage og facader? Pladser og parker, der kan rumme store mængder regn i forbindelse med skybrud – og måske endda indbyde til leg med vand, når regnen er stilnet af?

 

Det er nytænkende tiltag som disse, der kan blive til virkelighed med den nye klimatilpasningsplan for Odense kommune. Planen, som udvikles netop nu i samarbejde mellem Odense Kommune og VandCenter Syd, skal ligge færdig i begyndelsen af december, hvor den sendes i offentlig høring.

 

Der er brug for din hjælp!

Første skridt på vej mod en færdig klimatilpasningsplan for Odense er en omfattende kortlægning.

 

I den forbindelse opfordres borgere fra alle dele af Odense kommune til at melde ind med oplysninger om lokale oversvømmelser i perioden 2006-2013 på vandcenter.dk/oversvoemmelse.

 

Oplysningerne vil blive brugt til at kortlægge, hvor udfordringerne er størst, så den kommende klimatilpasningsindsats kan målrettes bedst muligt.

 

Vand med muligheder

For Odenses by- og kulturrådmand Steen Møller er de stigende vandmasser dog ikke bare en udfordring:

 

- For mig er der ingen tvivl om, at vi kan bruge vandet til at dyrke både de grønne og blå elementer i byrummet. Derfor skal vand tænkes ind i byplanlægningen både æstetisk og funktionelt. Klimaændringerne er desværre en realitet, og vi er nødt til at tilpasse vores by, boliger, kloaksystemer og infrastruktur, så vi er klar til at håndtere vandmasserne, når de kommer. Det er en stor, tidskrævende og meget vigtig opgave, som derfor skal løftes i flok – og vi får i den grad brug for borgernes viden og hjælp, siger Steen Møller.

 

Anders Bækgaard, direktør i VandCenter Syd, deler rådmandens vision om et blå-grønt Odense.

 

- Vand er en af vores dyrebareste ressourcer, og derfor skal vi tænke os rigtig godt om, når vi laver klimatilpasning. Vi er allerede godt i gang med at klimatilpasse kloaksystemet, men fremtidens klima kræver, at vi også tænker i kreative løsninger over jorden, som fx store pladser i byen, der kan klare store mængder regn på kort tid. Den nye klimatilpasningsplan er en enestående mulighed for at få udviklet de løsninger, der både beskytter by, boligområder og natur bedst, og som samtidig giver mest mulig rekreativ værdi for pengene, siger han.

 


 

Om klimatilpasningsplanen for Odense

Regeringen har i sin handlingsplan for klimasikring af Danmark besluttet, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan.

 

Odense Kommune udvikler sin klimatilpasningsplan i samarbejde med VandCenter Syd.

 

Odenses borgere vil blive inviteret til at give deres input til planen undervejs i processen. Både i forbindelse med en forudgående høring i august og på borgermøder i løbet af efteråret.

Planen offentliggøres som et tillæg til kommuneplanen.

 

Læs mere om klimatilpasningsplanen på www.odense.dk/klimatilpasning og om nogle af de klimatilpasningsprojekter, som allerede er blevet gennemført i Odense på www.vandcenter.dk/projekter.

 


 

Foreløbig tidsplan

 

Juni-august

Kortlægning af oversvømmelser og risikoområder

 

27. august

Risikokortlægning og beslutning om niveau for indsats sendes i forudgående høring

 

Efteråret

Udvikling af plan med forslag til konkrete indsatser

Workshops om planen for interesserede borgere og erhvervsliv

 

4. december

Klimatilpasningsplanen sendes i offentlig høring