Spring til indhold
Nyhed

Ny enhed for visiteret kørsel ser dagen lys

03-12-2013

Kørslen flytter i etaper

I 2014 sker der ændringer på befordringsområdet i Odense. Alle, der ønsker at blive visiteret til kørsel for første gang, skal fra den 1. januar 2014 kontakte Mobil i Odense. Derudover vil borgere, der allerede er visiteret til kørsel, gradvist blive overflyttet til enheden. Fra 1. august 2014 vil den visiterede sociale kørsel være helt implementeret i Mobil i Odense, der fremover vil stå for visitering og planlægning af kørslen.

 

- Det betyder, at borgerne fremover kun skal henvende sig et sted, når det handler om visiteret kørsel. Vi har ansat erfarne medarbejdere, der skal tage sig af planlægning og visitering. Samtidig har vi et tæt samarbejde med Fynbus, der står for udbud og den praktiske styring af kørslen, fortæller driftsleder for Mobil i Odense Henrik Levin Høj Wiingreen og fortsætter:

 

- De borgere, der overgår til Mobil i Odense pr. 1. januar 2014, fortsætter i første omgang med den kørsel, de er visiteret til, men de vil i løbet af 2014 blive revisiteret. Det sker for at sikre, at de følger de nye visiteringsprincipper, og at de får lige netop den type kørsel, der er optimal for dem. I praksis kan det sagtens betyde, at de forsætter med samme type kørsel.

 

Fokus på den enkelte

- Vi ser meget frem til at komme i gang med den nye opgave, og det giver rigtig god mening, at samle kørslen et sted. På den måde kan vi sikre, at alle bliver visiteret efter de samme principper, og det giver mulighed for arbejde med befordring på en måde, der er både er godt for den enkelte og for Odense, fortæller kontorchef for Trafik og Anlæg Dorrit J. Gundstrup.

 

Ved at samle kørslen kan Mobil i Odense skabe smartere løsninger, der giver en bedre udnyttelse af bilerne og dermed færre biler på gaden. De nye visitationsprincipper, der træder i kraft ved årsskiftet, er også med til at understøtte borgerne i et godt hverdagsliv og skabe rum for udvikling.

 

- Det er ikke altid, at en taxa er det oplagte valg – hverken sundhedsmæssigt, miljømæssigt eller økonomisk. Så der, hvor det er muligt, vil vi tilbyde mere aktive transportformer. Hvis en person f.eks. kan lære at tage bussen selv, så kan det være en succesoplevelse, der i sidste ende er med til at skabe større selvtillid og livskvalitet. Det handler selvfølgelig hver gang om at se på den enkeltes livssituation og fysiske formåen, slutter Dorrit J. Gundstrup.

 

Læs mere på www.odense.dk/mobiliodense, hvor der også vil være en oversigt over, hvilke skoler og institutioner, der overgår til Mobil i Odense den 1. januar 2014.