Spring til indhold
Nyhed

Nu starter Danmarks største udgravning i en middelalderlig bykerne - Den 8. maj starter to og et halvt års udgravninger i hjertet af Odense.

06-05-2013

Der er endnu et stykke tid til, at selve anlægsarbejdet går i gang og dermed virkeliggør visionen om at omdanne Thomas B. Thriges Gade til en helt ny bydel i Odense. Det er dog ikke for tidligt at begynde de arkæologiske udgravninger på stedet, for den slags omhyggeligt gravearbejde tager sin tid.

 

Foran sig har det 10 mand store team af arkæologer to og et halvt års arbejde med at undersøge og dokumentere kulturlagene i det i alt 10.300 m2 store udgravningsområde.

 

I første omgang er det dog I. Vilhelm Werners Plads bag Odense Rådhus, som skal graves minutiøst igennem med graveskeer og koste. Det er her på gruspladsen, at arkæologerne venter at gøre de mest interessante fund. Håbet er at finde hele husrækker med baggårde og sidebygninger fra middelalderen.

 

”Det er Knud den Helliges Odense vi kommer til at finde mest fra”, fortæller udgravningsleder Mads Thagård Runge fra Odense Bys Museer. ”Hvis vi er heldige, finder vi også tidligere bebyggelser og hvis vi er meget heldige, finder vi spor af det tidligste Odense og vil måske på den baggrund endelig kunne fastslå, hvornår og hvordan Odense opstod som by”.

 

En drøm for mange er, at arkæologerne finder Knud den Helliges forsvundne Kongsgård, som man ved lå i området. ”Men det er vi nu ikke så optimistiske omkring. Man skal dog aldrig sige aldrig. Vi er før blevet positivt overraskede og det er jo blandt andet derfor, at arkæologi er så spændende en beskæftigelse”, slutter Mads Thagård Runge.

 

Også Odenses borgmester glæder sig over, at omdannelsesprojektet giver mulighed for at lære mere om byens historie:

 

”Det bliver spændende at se, hvordan Odense igennem århundreder har forandret sig efter tidernes skiften. Især nu hvor vi selv står overfor historiske forandringer i vores by. Det er forandringer, som vil forberede os på fremtiden og starte et helt nyt kapitel for Odense. Nu kan vi så samtidig føje kapitler til byens spændende forhistorie. Det arbejde glæder jeg mig meget til at følge”.

 

Starten af udgravningerne markeres den 8. maj med taler af Borgmester Anker Boye, adm. direktør i Realdania, Flemming Borreskov og Rådmand for By- og Kultur Steen Møller. Samme dag indvies en særlig udstilling om arkæologi i projektets røde Infoboks på Fisketorvet lige overfor I. Vilhelm Werners Plads.

 

Fakta

 

Arkæologi

De arkæologiske udgravninger strækker sig over ca. 2,5 år og 10.300 m2 i centrum af Odense. Udgiften til udgravningerne er på 37 mio. kr. Prisen er en maksimum pris.

 

Igennem hele graveperioden vil der blive lejlighed til at følge med i arkæologernes arbejde. Dels på guidede ture i selve udgravningen, dels i den røde Infoboks på Fisketorvet, hvor en ny udstilling viser fund og fortæller om udgravningerne.

 

Knud den Hellige (1046 – 1086) var konge af Danmark, indtil han blev dræbt i Skt. Albani Kirke i Odense. Hans skelet er udstillet i krypten under Odense Domkirke. Kong Knud er Odenses skytshelgen og fungerer som logo for Odense Kommune.

 

Midlertidige foranstaltninger

Byomdannelsen bliver gennemført i flere etaper, og der bliver derfor løbende iværksat en række midlertidige anvendelser og aktiviteter i området, som bl.a. skal være med til at udvikle bylivet. Det er tanken, at udvikle de midlertidige aktiviteter i samarbejde med borgere, kulturliv og erhvervsliv, så alle kan medvirke til at danne bymidtens nye identitet.

 

I forbindelse med udgravningerne på I. Vilhelm Werners Plads erstattes de 21 P-pladser midlertidigt med 21 ekstra p-pladser i parkeringskælderen under Fisketorvet.

 

Der er fortsat adgang til toiletbygning, handicaptoilet og taxaholdeplads.

 

I forbindelse med udgravningen, er det nødvendigt at fælde ca. 20 platantræer på I. Vilhelm Werners Plads. Træstammerne doneres til Børnebyen i Vollsmose. I forbindelse med omdannelsen plantes flere nye træer i området.

 

Byinventaret på pladsen fjernes og sendes til opmagasinering. Det gælder f.eks. bænke, cykelskur og legeredskaber. Der anlægges nye legepladser i Eventyrhaven og i Rosengadeanlægget.

 

Når udgravningerne på pladsen er færdig, er det planen, at pladsen skal indrettes som midlertidigt, rekreativt byrum, indtil byggeriet i området går i gang omkring 2017.

 

Fra Gade til By

Fra 2013 til 2020 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

 

Der bygges ca. 53.000 etage m2 med plads til ca. 350 boliger og 500 arbejdspladser.

 

Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Arkitektfirmaet Entasis er rådgiver for projektet.

 

Projektet koster 710 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio. kr. og 200 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter.

 

Læs meget mere om omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade på fragadetilby.dk