Spring til indhold
Nyhed

Musikbiblioteket flytter ind i Odenses gamle banegård

28-04-2013

På baggrund af beslutninger i byrådets budgetforlig for 2013, flytter Musikbiblioteket i Odense ud af den nuværende placering i Brandts-området og ind i Odenses smukke gamle banegård. Flytningen sker for at give plads til et studenterhus i Musikbibliotekets nuværende lokaler.

 

Med en central placering i Odenses gamle banegård kan Odense Centralbibliotek og Odense Kommune imødekomme brugernes ønsker og skabe et hus med ny og forbedret formidling af musik i fast og digital form.

 

- Jeg er rigtig glad for, at Musikbiblioteket midlertidigt flytter ind i den gamle banegård for senere at kunne blive en del af et nyt hovedbibliotek i Odense. Inden vi er klar med et nyt hovedbibliotek, der vil give Musikbiblioteket de rigtige blivende rammer for sit virke, vil et musikbibliotek i Odenses gamle banegård give en unik mulighed for at fastholde og forny formidlingen af musik på en helt central placering, samtidig med vi igen får liv i et af byens helt unikke huse, siger by- og kulturrådmand Steen Møller.

 

Nyt hovedbibliotek: Fra vision til realitet Budgetforliget betød flytning af musikbiblioteket, men også politisk håndslag på at skabe et nyt, multifunktionelt hovedbibliotek i Odense. Et borgernes hus, hvor musikbiblioteket bliver en integreret del.

 

Imens visionen realiseres, bliver Musikbiblioteket legeplads for fremtidig formidling af musik – fysisk og i digital form. Et sted, hvor der er plads til at etablerede og up-coming musikere kan udfolde deres kunst og et sted, hvor de tjenester, bibliotekerne tilbyder online kan komme i spil i det fysiske rum.

 

Bibliotekschef Kent Skov Andreasen udtrykker stor tilfredshed med, at det er lykkes at finde en rigtig god løsning på den midlertidige placering af Musikbiblioteket:

 

- Vi har med denne løsning muligheder for at indrette og tilbyde brugerne en anden attraktiv placering for det populære musikbibliotekstilbud. Placeringen i den gamle banegård giver både plads til musiksamlingerne og en lille scene samt plads til lydstudiet og formidlingen af de digitale musiktilbud. At musikafdelingen så både ligger tæt på Hovedbiblioteket og klods op ad Posten er jo bare en ekstra gevinst, udtaler han.