Spring til indhold
Nyhed

McDonald’s, IKEA og Scandic Odense giver gratis fairtrade kaffe til alle d. 8. oktober!

07-10-2013

Borgmester Anker Boye, som d. 8. oktober modtager diplom på at Odense er Fairtrade By, glæder sig over at byens erhverv allerede arbejder med fairtrade og bidrager til at give projektet Fairtrade By Odense et godt afsæt:

 

- Dette projekt skal bæres igennem i samarbejde og fællesskab med en masse aktører i byen. Og så glæder det mig meget, at store aktører som fx McDonald’s, IKEA og Scandic Odense allerede er i fuld gang med fairtrade, og at de med gratis kaffe vil hjælpe projektet godt fra start, fortæller Anker Boye, som håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden for at komme med ideer til projektet.

 

For Tom Filstrup, Scandic Odense er fairtrade ikke noget nyt og han glæder sig over, at der nu komme mere fokus på fairtrade i hele Odense.:

 

- I Scandic Odense arbejder vi løbende med socialt ansvar og fairtrade en naturlig del af denne indsats. Vi synes det er godt, at der med Fairtrade By Odense nu kommer fokus på emnet bredt blandt mange forskellige aktører i hele Odense. Og vi bidrager gerne med vores erfaringer med emnet, fortæller Tom Filstrup.

 

Også Ernst Kier, McDonald's Odense hilser det nye initiativ velkommen:

 

- I en årrække har vores kaffe og te været fairtrade og derved er vi med til at støtte lokalbefolkningen i regnskovsområder samtidig med, at regnskoven beskyttes. Så vi siger helt klart ja tak til fairtrade, fortæller Ernst Kier.

 

Hvordan deltager man?

For at deltage skal odenseanerne blot skrive deres ide til projektet i et skema og aflevere det ved:

 

- McDonald's restauranter i Odense: Odense Banegård Center, Rosengårdcentret, Tarup Center, Kongensgade 18 og Sivmosevænget 2.

- Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

- IKEA Odense, Ørbækvej 91, 5220 Odense SØ.

 

Skemaet fås i restauranterne og udfyldes på stedet eller det kan printes fra nettet, udfyldes på forhånd og medtages til restauranterne.

 

Hent skemaet her: http://www.odense.dk/FairtradeByOdense

 

Følg med på facebook: http://www.facebook.com/FairtradeByOdense

 

Fototekst til vedhæftet foto af Ernst Kier og træner Isabelle, McDonald's

Isabella, som er træner ved McDonald's i Odense Banegård Center, er klar ved kaffemaskinen d. 8. oktober og Ernst Kier lover, at der vil være gratis fairtradekaffe nok til alle, der kommer med en ide til projektet Fairtrade By Odense.

 

Om Fairtrade By Odense

Den 8. oktober afholdes et åbent arrangement ved Kulturmaskinen i Odense hvor Odense får diplom på at være Fairtrade By.

 

Projektet er sat i søen af Odense Byråd og gennemføres med Odense Bæredygtighedsråd som bindeled til eksterne aktører.

 

Fairtrade By er et koncept for kommuner, der vil arbejde med etisk forbrug og samtidig samle kommune, erhvervsliv, enkeltpersoner og organisationer om et fælles projekt. Fairtrade har generelt til formål gennem handel at forbedre arbejds- og levevilkår for nogle af verdens fattigste bønder. På verdensplan er der ca. 800 Fairtrade Byer. I Danmark har bl.a. Københavns og Århus status som Fairtrade By. At bruge fairtradeprodukter er en enkel og synlig måde at signalere på, at byen tager et socialt og globalt ansvar. Fairtrade By skal således bidrage til at øge opmærksomheden omkring etisk handel både internt i kommunen og blandt byens caféer, butikker, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.m.

 

Baggrund

Odense Byråd besluttede i marts 2012 at Odense skal have status som Fairtrade By. Processen blev sat i bero, da Statsforvaltningen i Midtjylland kom med en udtalelse om, at Aarhus Kommunes arbejde med Fairtrade By var ulovligt. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte i maj 2013, at kommuner godt må arbejde med Fairtrade By, hvorefter processen i Odense blev sat i gang igen. Dette skete formelt, ved en beslutning i Odense Kommunes Økonomiudvalg i maj 2013.