Spring til indhold
Nyhed

Kontrolaktion på hele Fyn afslørede sort arbejde og snyd

11-11-2013

Ud af de i alt 132 personer, som kontrolgrupperne og SKAT i den forbindelse har talt med, er der foreløbig konstateret følgende:

 

 • 54 personer er afsløret i at arbejde sort, heraf bl.a.
  • 24 personer på kontanthjælp
  • tre personer på arbejdsløshedsunderstøttelse (dagpenge fra en a-kasse)
  • én person på sygedagpenge som 100 % sygemeldt
  • 15-20 personer kræver yderligere opfølgning, heraf bl.a. otte personer, der har angivet forkert cpr.nr eller personer med uregelmæssigheder i ansættelsespapirer mv.
  • én person stak af fra kontrollen

 

 • 10 pizzariaer er blevet pålagt såkaldte logbøger, der kan gives på stedet, hvis flere forhold ikke er i orden. Logbogen skal ejer og ansatte skrive i hver dag, de møder på arbejde, cpr.nr og mødetidspunkt. Logbogen pålægges et år og følger ejeren af virksomheden.

 

Af de 132 personer kontrolgrupperne og SKAT har talt med, havde 57 personer orden i papirer, ansættelsesforhold mv.

 

Aktionen er en udløber af det tværgående samarbejde mellem kommunerne på Fyn, SKAT og andre myndigheder i indsatsen mod bl.a. sort arbejde og snyd med offentlige ydelser. Kontrolgruppen i Odense Kommune var tovholder for aktionen, hvor 49 pizzariaer over hele øen blev besøgt.

 

Kontrolgrupperne har mulighed for at arbejde sammen på tværs af kommunegrænser og udføre kontrolbesøg på virksomheder herunder fx pizzariaer, diskoteker, mekanikere, gartnerier osv.

 

”Sort arbejde og snyd med offentlige ydelser respekterer ikke kommunegrænser. Tværtimod ser vi ofte, at personer, der arbejder sort og evt. samtidig får uberettigede sociale ydelser, foretrækker at gøre det sorte arbejde uden for den kommune, hvor de bor og færdes i det daglige.”, siger Beth Tolstrup, der er faglig koordinator i Odense Kommunes kontrolgruppe.

 

Chef for Kontrol & Regres i Odense Kommune, Jesper Suhr Thomsen:

 

”Med til historien hører, at mange af pizzariaerne havde orden i sagerne på de områder, vi undersøgte for. Det er positivt. Men tallene viser med al tydelighed, at branchen fortsat har brug for opmærksomhed. Vi skal derfor fastholde et godt tværgående samarbejde mellem kommuner, SKAT, politi og andre myndigheder.”