Spring til indhold
Nyhed

I Odense bliver velfærdsteknologi nu hverdag for mange

27-06-2013

Skylletoiletter, vendemadrasser, plejeseng med drejefunktion og planlægningsskærme er nogle af de teknologier, som Odense Kommune indfører i stor skala fra årsskriftet.

 

- Et vedholdende fokus på velfærdsteknologi i de forgangne år betyder nu, at vi for alvor kan rykke på at gøre velfærdsteknologi til en del af opgaveløsningen på ældre- og handicapområdet. Det kommer til at skabe stor værdi for den enkelte, samtidig med at det frigiver ressourcer i forvaltningen. Og det er der hårdt brug for, udtaler ældre- og handicaprådmand Jane Jegind (V).

 

Værdighed med skylletoiletter

Ældre- og Handicapudvalget har netop besluttet, at ca. 390 borgere i løbet af 2014 skal tilbydes et skylletoilet, i stedet for at en medarbejder skal hjælpe med at vaske og tørre efter toiletbesøg. Det er erfaringer fra Aarhus Kommune, der er så gode, at politikerne nu har besluttet, at også Odense-borgere skal have glæde af teknologien.

 

- Jeg er utrolig glad for, at et enigt udvalg står bag beslutningen. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil give en større værdighedsfølelse hos den enkelte, samtidig viser erfaringer fra Aarhus, at skylletoiletterne mindsker risikoen for urinvejsinfektioner og giver færre hudproblemer, fortæller Jane Jegind.

 

Et skylletoilet er et bidettoilet, der kan påmonteres et almindeligt toilet. I første omgang er det hos borgere med mange daglige besøg fra hjemmeplejen, at toilettet vil blive installeret. Dertil 65 skylletoiletter på Lysningen – et tilbud med midlertidige pladser.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune forventer at kunne hente ca. 5.2 mio. kr. årligt ved at indføre skylletoiletterne.

 

Skærme, senge og madrasser

Udover skylletoiletterne står Odense Kommune også overfor at indføre plejesenge med drejefunktion, vendemadrasser og planlægningsskærme. Alle tre løsninger er teknologier, der kan medvirke til at forbedre og effektivisere driften uden at forringe serviceniveauet. Tværtimod vil der være en række gevinster, så som øget selvhjulpenhed, forbedret søvnmønster, færre smerter i forbindelse med forflytninger og bedre kommunikation med sine pårørende.

 

Teknologierne er i 2013 blevet grundigt evalueret og fundet kvalitativt og økonomisk så attraktive, at Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at implementere dem fuldt ud i 2014. Der vil derfor blive gennemført en udbudsrunde hen over sommeren og ind i efteråret, så teknologierne kan være implementeret og klar til brug i første kvartal af 2014.

 

Forvaltningen forventer samlet at kunne hente ca. 16,7 mio. kr. årligt på de tre teknologier.

 

Mere om teknologierne

Seng med drejefunktion er en ny form for plejeseng, der ud over at besidde de almene funktioner en plejeseng skal have, kan rotere madrassen 90 grader og rejse borgeren op i siddende stilling. Enkelte borgere kan med denne nye teknologi selv stå op og gå i seng uden den hjælp, de tidligere har modtaget. For den største gruppe vil plejesengen primært medføre mindre fysisk belastning i forbindelse med forflytninger, da borgeren undgår vrid og får derved færre gener ved ind og udstigning af sengen. Teknologien er primært tænkt som et hjælpemiddel til personalet, da forflytningssituationen lettes betragteligt ved brug af sengen.

 

Forvaltningen forventer at kunne hente ca. 1,1 mio. kr. årligt.

 

Vendemadrassen er i stand til automatisk at vende og lejre den sovende i en vinkel af 35 grader. Dette skal gøres ofte for at undgå liggesår. Madrassen klarer opgaven ved skiftevis ganske langsomt at puste luft i højre og venstre side af madrassen.

 

Med madrassen kan man altså undgå at vække borgere, der skal vendes om natten. Madrassen betyder samtidig væsentlig mindre fysisk belastning for borgeren, da vendinger og lejringer kan være meget ubehagelige, særligt for skrøbelige borgere med fx gigt.

 

Forvaltningen forventer at spare ca. 4,9 mio. kr. årligt, fordelt imellem hjemmeplejen, sygeplejen og senhjerneskadeområdet.

 

Planlægningsskærmen har to aspekter, en borgervinkel og en medarbejdervinkel. Forvaltningen implementerer dog primært teknologien på baggrund af de dokumenterede effekter, medarbejdervinklen giver.

 

Skærmen har her vist en effektivisering af arbejdsgange, bedre samarbejde mellem afdelinger, bedre overlapsituationer samt en markant reduktion af utilsigtede hændelser. Der er dog også et potentiale for borgerdelen af teknologien, der vil kunne give forbedrede muligheder for kommunikation imellem pårørende, beboere og personale, både igennem billeder og teknologiens indbyggede kalenderfunktion.

 

Teknologien forventes at kunne hente ca. 10,7 mio.kr. årligt.