Spring til indhold
Nyhed

Hesteskelet fra 1300-tallet fundet i udgravningen bag Rådhuset i Odense

15-10-2013

Et stort telt er ved at rejse sig på pladsen, hvor arkæologerne flittigt er i gang med at grave og registrere fund. Teltet skal skærme de mange fortidsminder for vind og vejr i vintermånederne, men uden for afskærmningen bliver der stadig gjort mange spændende fund hver dag.

 

”Vi fandt hestehovedet først og lige så stille dukkede halsen frem og det ser ud til, at det faktisk er et helt skelet, altså hele hesten, vi har med at gøre. Vi finder masser af knogler og stumper fra mange forskellige dyr hver dag i udgravningen, men det er ret usædvanligt at finde et helt skelet - og da især et stort dyr som en hest”, siger middelalderarkæolog Maria Elisabeth Lauridsen fra Odense Bys Museer.

 

Pudsigt nok er hesten fundet lige ved siden af en stald, men det kan ikke have været hestens hjem, for stalden er først bygget nogle år senere. Hesteskelettet vil blive gravet ud i løbet af denne uge og så bliver det spændende at se, om det virkelig er helt intakt.

 

Du kan følge med i arkæologernes arbejde hver dag i efterårsferien

 

Besøg arkæologens værksted tirsdag – torsdag mellem kl. 12.00 og 15.00, eller få en rundvisning tirsdag kl. 13.30 og 16.30 samt onsdag og torsdag kl. 13.30.

 

På fredag kan børnene selv prøve at grave knogler og andre genstande frem. Det sker inde på udgravningspladsen mellem kl. 10.00 og 12.00.

 

Fakta

 

Arkæologi

De arkæologiske udgravninger strækker sig over ca. 2,5 år og 10.300 m2. Det er Danmarks hidtil største udgravning i en middelalderlig bykerne.

 

Odense Bys Museer udfører de arkæologiske undersøgelser på vegne af byomdannelsesprojektet Fra Gade til By.

 

Udgiften til udgravningerne er på 37 mio. kr. Prisen er en maksimum pris.

 

Fra Gade til By

Fra 2013 til 2020 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

 

I hele projektet bygges ca. 53.000 etage m2 med plads til ca. 350 boliger og ca. 500 arbejdspladser. De 14 nordlige byggeretter repræsenterer en samlet mindsteværdi af ca. 62 mio. kr. Projektet forventer en samlet indtægt fra private investorer på 342 mio. kr.

 

Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Team Entasis er totalrådgiver for projektet og Cowi er bygherrerådgiver.

 

Projektet koster 852 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio. kr. og 342 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter og p-anlæg.

Der bygges ca. 53.000 etage m2 med plads til ca. 350 boliger og 500 arbejdspladser.

 

Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Arkitektfirmaet Entasis er rådgiver for projektet.

 

Projektet koster 710 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio. kr. og 200 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter.

 

Læs meget mere om omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade på fragadetilby.dk og følg udgravningen og de øvrige aktiviteter i forbindelse med omdannelsen på facebook.com/infoboksen