Spring til indhold
Nyhed

Fynske kommunalpolitikere: Vi er alle fynboer

16-08-2013

Fyn halter bagud, når det gælder konkurrencen om job, bosætning og ikke mindst den landspolitiske opmærksomhed. Mens særligt København og Århus buldrer der ud af, så holder Fyn stadig parkeret i sidesporet. Hvis den dystre udvikling skal vendes, er tiden løbet fra, at hver kommune alene kæmper sin kamp. Der skal én samlet fynsk indsats til. Det var signalet fra de fynske kommunalpolitikere på konferencen Fyns Fremtid 3.

 

Fyn skal se sig selv som én samlet byregion, hvor kommunerne er fælles om at realisere deres mål. Derfor skal den daglige politiske debat også rykke sig fra at tale til borgeren i Nyborg eller Assens og til fynboen.

 

Halvdelen af fynboerne bor i dag i én fynsk kommune, men arbejder i en anden. For dem betyder det ikke kun noget, hvordan forholdene er i bopælskommunen. Udviklingen i arbejdskommunen har mindst lige så stor betydning for deres hverdag og fremtidsudsigter.

 

Med baggrund i øens alvorlige udfordringer mødtes omkring 120 fynske byrådspolitikere, MF’ere og kommunale ledere torsdag den 8. august i Arena Assens for at diskutere Fyns fremtid. Konferencen Fyns Fremtid 3 er den tredje af slagsen i det nye kommunale samarbejde, Fynsprojektet. Der blandt andet skal sikre, at Fyn har en fælles strategi for udvikling af infrastruktur, udrulning af bredbånd og mobilnet og andre områder, der har betydning for vækst og arbejdspladser på øen.

 

Der var blandt de fremmødte bred enighed om, at borgernes virkelighed skal afspejles i den måde, der politisk tales og handles på Fyn. Hvis borgernes hverdag går på tværs af kommunegrænserne, skal debatten og større dele af de politiske beslutninger følge trop. Blikket skal hæves fra det lokale og i stedet fæstnes på hele Fyn.

 

Assens borgmester, Finn Brunse, der var vært for arrangementet, forklarer;

 

- Vi skal på mange områder som politikere vænne os til ikke længere at tale til den lokale borger i Nyborg eller Assens Kommune, men til fynboen, Den store pendling er blot ét eksempel på, at vi her på Fyn i højere grad, end vi måske til dagligt går og tænker, er indbyrdes afhængige af hinanden. Det skal vi på det politiske plan arbejde ud fra -.

 

De fynske kommunalpolitikere har derfor besluttet at sætte større fokus på Fyn som én samlet byregion. Det betyder, at der fremover i højere grad skal tænkes i løsninger, der spiller sammen på tværs af kommunegrænserne. Konkret arbejdes der eksempelvis allerede med en fælles fynsk energiplan, der skal sikre en sammenhængende plan for en reduktion af energiforbruget og udvikling af energiløsninger, der kan skabe nye fynske arbejdspladser. Beslutningen er taget i erkendelse af, at de fynske kommuner ikke længere kan forvente, at de kan vende udviklingen på egen hånd, men er nødt til at samarbejde for at skabe vækst. Kun som en samlet byregion er der mulighed for, at Fyn også i fremtiden vil kunne klare sig med landets vækstområder.

 

Ud over fælles konferencer, som der efter planen skal holdes en til to af om året, er det målet, at de fynske kommuner gennem et stærkere samarbejde i højere grad skal være i stand til at markere sig som en enhed, når der på landsplan skal tages beslutninger om for eksempel infrastruktur.

 

For at skabe fælles holdninger og synliggøre de fynske behov er der sideløbende igangsat et arbejde med at formulere en fælles fynsk planstrategi. Strategien vil tage fat på blandt andet infrastrukturbehov og spørgsmålet om en tidssvarende mobil- og netopkobling på hele øen. Strategien forventes at ligge klar i anden halvdel af 2014.