Spring til indhold
Nyhed

Fynske forældre skal forebygge knallertulykker

01-02-2013

I de kommende to uger modtager forældre til unge på 15 år et brev fra kommunen. Brevet opfordrer forældrene til at tage ansvar for de unges adfærd i trafikken, særligt når de unge skal til at tage knallertkørekort. I perioden 2007-2011 kom 61 fynske unge i alderen 14 - 17 år ud for en alvorlig knallertulykke med enten dødelig udgang eller alvorlige mén til følge.

 

Kerteminde kommune er en af de kommuner, der vil gøre forældrene opmærksom på deres vigtige rolle.: ”Vi ved fra flere undersøgelser, at forældrene spiller en langt større rolle for unges adfærd i trafikken. Forældrenes mening tæller mere end vennernes, også når der er tale om teenagere”, fortæller civilingeniør Malene Skagge Pedersen fra Kertemindes Miljø- og kulturforvaltning.

 

Som en hjælp til forældrene har kommunerne udarbejdet en række gode råd til forældrene. For Jane Christine Wilander fra Nordfyns kommune har det været vigtigt at rådene er let forståelige for forældrene. ”Det er vigtigt, at vi ikke gør trafiksikkerhed mere kompliceret end det er. Forældrene skal tage udgangspunkt i deres egen adfærd og være bevidst om, at de er rollemodel for deres børn, også når børnene er store. Kører de uden sele, er sandsynligheden for at deres børn gør det samme ret så stor”.

 

De fire gode råd til forældrene er:

 

- Vær selv en god rollemodel og overhold færdselsreglerne

- Tal med din teenager om, hvordan du forventer han/hun færdes i trafikken

- Lav klare aftaler om, at kørsel på knallert skal være lovlig

- Følg op på aftalerne, og sørg for, at de bliver overholdt

 

Indsatsen er en opfølgning på efterårets samarbejde mellem Fyns Politi, fynske kommuner og Rådet for Sikker Trafik. Her deltog kommunerne i Politiets kontroller på uddannelsesinstitutioner, hvor mange unge fik kontrolleret deres knallerter for ulovligheder. Samtidig skal indsatsen også gøre opmærksom på, at der fra 19.januar 2013 er trådt nye strammere regler i kraft. Om samarbejdet udtaler færdselschef Jørgen Andersen fra Fyns Politi” Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med kommunerne om trafiksikkerhed. Når vi i fællesskab arbejder for bedre trafiksikkerhed på tværs af kommunegrænser, får vores initiativer større gennemslagskraft”.