Spring til indhold
Nyhed

Fynske borgmestre: God idé at undersøge om vinterferien skal flyttes til uge 7

18-06-2013

Skolernes vinterferie falder over det meste af landet i uge 7. Men på Fyn har der været tradition for, at det var i uge 8. Odenses borgmester Anker Boye (S) foreslog tilbage i februar, at tiden var kommet til, at vinterferien blev ensrettet i hele landet. Og at Odense og Fyn gik forrest. Siden har Odense Kommune lavet en rundspørge for at undersøge opbakningen. Rundspørgen viser en overordnet opbakning til at flytte ferien. Resultatet har Anker Boye sendt videre til sine fynske kolleger.

 

På den baggrund har de fynske borgmestre i dag drøftet forslaget og blevet enige om at tage forslaget med tilbage og sætte en proces i gang i lighed med processen i Odense før den endelige beslutning kan træffes.

 

Odenses borgmester Anker Boye er glad for opbakningen fra sine kolleger.

 

- Det er upraktisk ad pommern til, at vi i et lille land, hvor vi har familie og venner på kryds og tværs af landet, holder ferie på forskellige tidspunkter. Det ville ikke være mindre upraktisk, hvis ferien også lå forskudt på Fyn. Jeg er glad for, at vi ligesom med mange andre beslutninger på Fyn er i stand til at rykke sammen og handle i fællesskab -, siger Anker Boye.

 

I Middelfart kommune har problemstillingen med den forskudte ferie længe været skåret helt klart op. På den jyske side af bæltet lå ferien i uge 7 og på den anden side lå ferien i uge 8. Så uanset, hvad kommunen gjorde, ville den sætte sig mellem to stole.

 

Derfor hilser borgmesteren Steen Dahlstrøm (S) initiativet velkommen:

 

- I Middelfart kommer problemet op, hver gang vi nærmer os vinterferien. Nogle arbejder i Odense, nogle i Fredericia og de fleste har venner og familier på begge sider af Lillebælt, så vi har på en måde været en art vinterferie-gidsler. Derfor er jeg meget glad for det fælles initiativ og håber, at vi når helt i mål med det. Vi vil i hvert fald gå i gang med en høring med det samme”, siger Middelfarts borgmester Steen Dahlstrøm

 

Der er også opbakning fra Svendborg kommune, hvor borgmester Curt Sørensen (S) særligt hæfter sig ved opbakningen fra erhvervslivet og de store uddannelsesinstitutioner.

 

- Det er simpelthen bare dumt, at vi går ned i produktivitet i to uger frem for en uge. Og tilbagemeldingen fra både erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne taler jo også sit helt tydelige sprog. Samtidig må vi også sige, at diskussionen om vinterferien har stået på længe nok. Jeg er helt enig i, at nu er tiden inde til, at vi handler og en gang for alle får truffet en beslutning, siger Svendborgs borgmester Curt Sørensen.

 

Den grundlæggende idé er, at skolernes vinterferie flyttes fra uge 8 til uge 7 fra 2015. De enkelte kommuner vil nu gå i gang med en høring og sagen vil blive drøftet igen på et nyt møde i Borgmesterforum Fyn den 3. september.