Spring til indhold
Nyhed

Fyn flytter vinterferien fra uge 8 til uge 7

11-12-2013

Siden vinterferien for alvor kom på skoleskemaet i 80erne har Fyn afveget fra det meste af landet og holdt skolernes vinterferie i uge 8 fremfor i uge 7. Men nu er det slut. Samtlige fynske kommuner enedes i dag om, at vinterferien fra skoleåret 2014/2015 på Fyn som i det meste af landet er i uge 7.

 

Hverken undervisningsministeriet eller KL har regler for, hvornår vinterferien skal falde, men lader det være op til de enkelte kommuner. Det er dog primært Nordjylland og enkelte kommuner på Sjælland, der stadig har vinterferien i uge 8.

 

Allerede tilbage i februar spurgte Odenses borgmester Anker Boye til, om ikke tiden var kommet til at ensrette vinterferien med resten af landet? Anker Boye tog sagen i egen hånd og satte en rundspørge i gang, der viste entydig opbakning blandt Odenses uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. To vinterferieuger var ikke bare bøvlet, det betød reelt også 14 dage med færre studerende og lavere produktivitet. En undersøgelse fra Copenhagen Economics viser, at en flytning af vinterferien på Fyn samtidig vil give en samfundsøkonomisk gevinst på 30 mio.kr. om året.

 

- Tiden er løbet fra, at vi i et lille land som Danmark skal holde ferie på forskellige tidspunkter på kryds og tværs af kommunegrænser. Det er bøvlet ad pommern til for den moderne familie, som måske selv har børn og forældre, der bor i forskellige byer og ikke kan holde ferie sammen. Samtidig er det bøvlet for landets pendlere. Det er bøvlet for vores uddannelsesinstitutioner, og erhvervslivet klager over to uger med nedsat produktivitet, siger Anker Boye.

 

Borgmesteren fik også politisk medhold i Odense dog med det forbehold, at hele Fyn gik med til at flytte vinterferien til uge 7. Derfor gik borgmesteren til sine fynske kolleger, der lovede at tage en tilsvarende proces op i deres respektive kommuner. Nu er alle vendt tilbage med samme svar. Vinterferien skal fremover ligge i uge 7.

 

- Vi har den samme diskussion år efter år uden, at der sker noget. Nu syntes jeg tiden var inde til, at vi gjorde noget ved det. Og jeg er glad for, at vi på Fyn kunne stå sammen og tage en fælles beslutning, siger Anker Boye.

 

Fakta:

Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der bestemmer vinterferiens placering.

Der findes ingen fuldstændig oversigt over vinterferietidspunkter i Danmark, men flest

kommuner har ferie i uge 7 og langt størstedelen har ferie i uge 7 eller uge 8.

 

Et blik på kommunerne viser, at kommuner i Region Hovedstaden og Region Midtjylland primært har valgt uge 7, kommuner i Region Syddanmark og Region Sjælland har valgt en ligelig blanding af uge 7 og 8, mens kommuner i Region Nordjylland primært har valgt uge 8.

 

Kommunerne kan også beslutte at lade tidspunktet være op til den enkelte skole, fx kan skolebestyrelserne i Holbæk vælge enten uge 6, 7 eller 8 som vinterferieuge.

 

Andre kommuner i landet har tidligere overvejet at flytte vinterferien, fx Roskilde Kommune. I

februar i år blev der stillet spørgsmål til undervisningsminister Christine Antorini

omkring at lægge alle skolers vinterferie i samme uge, hvilket dog blev afvist af ministeren.