Spring til indhold
Nyhed

Fra plan til virkelighed

10-04-2013

- Det er med stor tilfredshed, at vi nu er i gang med ombygningen af de fire kryds på Tietgens Allé. Dette arbejde er en vigtig brik i at styrke fremkommeligheden i Odense og forberede byen på, at vi i 2014 åbner Odins Bro og begynder omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, siger by- og kulturrådmand Steen Møller.

 

De fire kryds der skal bygges om ligger på Tietgens Allé mellem Hotel Knudsens Gaard og OUH. I disse kryds vil der blandt andet blive indført separate svingbaner samt heller til fodgængere. På strækningen vil venstresving fremover kun ske i de lysregulerede kryds. Ombygningen sker for at skabe bedre flow i trafikken og undgå pludselige opbremsninger, så fremkommeligheden og trafiksikkerheden styrkes.

 

Det indledende arbejde er allerede i gang, og arbejdet vil forløbe frem til november 2013. Mens arbejdet står på, er der fokus på at forstyrre trafikken mindst muligt i myldretiden.

 

Større fremkommelighed

De fire projekter er en vigtig brik i trafikplanen ”Trafik i Odense 2013 – 2015”, som skal styrke fremkommeligheden i Odense og være med til at skabe en tilgængelig og bæredygtig by.

 

Trafik i Odense 2013 -2015 er en plan med konkrete trafikprojekter, der skal gennemføres i Odense de næste år, hvor Odins Bro er åbnet, og omdannelse af Thomas B. Thriges Gade er begyndt. Løsningerne i planen er drøftet med en række eksterne eksperter, som har fungeret som sparringspartnere for Odense Kommunes egne trafikplanlæggere.

 

Planen blev vedtaget i byrådet i januar 2013, og den suppleres i løbet af 2013 med en mobilitetsplan.

 

Yderligere information:

www.odense.dk/trafikiodense