Spring til indhold
Nyhed

Første spadestik til ny dagvarmestue

14-03-2013

Områdefornyelse og bedre forhold for byens stofmisbrugere går hånd i hånd på Østerbro. Derfor tager de to rådmænd Steen Møller fra By- og Kulturforvaltningen og Peter Rahbæk Juel fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen også det første spadestik sammen til den nye dagvarmestue på Østerbro, som skal drives af Kirkens Korshær. Det sker på mandag kl. 13.00.

 

Steen Møller mener, at den nye dagvarmestue vil bidrage til at løfte Østerbrokvarteret.

 

”Det glæder mig meget, at midler fra områdefornyelsen kan være med til at skabe dette fristed for de udsatte. Jeg er sikker på, at det bliver en gevinst for de udsatte, for området og for byen. Varmestuen støtter på fornemste vis op om områdefornyelsens mål, som er at skabe et område, hvor der er plads til alle, hvor man passer på hinanden, og hvor der er trygt at bo, siger Steen Møller, som også lægger vægt på, at byggeriet af den nye dagvarmestue er bæredygtigt.

 

Rådmand Peter Rahbæk Juel fremhæver, at den nye dagvarmestue er endnu et skridt på vejen i retning af gode forhold for de udsatte.

 

”Vi tager i dag første spadestik til en ny dagvarmestue, der bliver en markant forbedring for byens udsatte. Varmestuen er skræddersyet til dem. Brugerne har selv været inddraget i indretningen af den. Den vil komme til at bidrage til værdige og ordentlige forhold for byens udsatte. Det glæder mig, og samtidig glæder det mig, at dagvarmestuen bidrager til, at give Østerbrokvarteret et klart løft i forbindelse med byfornyelsen. Den bliver en gevinst for alle borgere i området – de udsatte, beboerne og de besøgende ”, mener rådmanden fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

De to rådmænd fremhæver samstemmende det gode samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i forbindelse med byfornyelsen af Østerbro.

 

Dagvarmestuen er en del af den områdefornyelse, der er i gang på Østerbro. Den skal give Østerbro et skub og løfte det mangfoldige byområde. Der skal skabes en bæredygtig og sund bydel, hvor især social bæredygtighed er vigtig. Men også den miljømæssige bæredygtighed er i fokus. Derfor bliver blandt andet varmestuen bygget miljørigtigt i forhold til Odense Kommunes forskrifter på området. Den samlede pulje til områdefornyelsen er på 30 mio. kr., heraf har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bevilliget 10 mio. kr.