Spring til indhold
Nyhed

Flere penge til de svageste ældre

09-12-2013

De frivillige, sociale organisationer gør en kæmpe indsats for bl.a. at forebygge og bekæmpe ensomhed blandt byens enlige ældre. Derfor har politikerne i Ældre- og Handicapudvalget besluttet at tilføre ca. 400.000 kr. til §18-midlerne. Midler, der gives til frivillige sociale tilbud, der er målrettet borgere over 60 år.

 

- De frivillige i Odense betyder en verden til forskel for rigtig mange mennesker. Vi vil derfor gerne give dem mulighed for at kunne hjælpe endnu flere, fortæller rådmand Jane Jegind (V), der bl.a. fremhæver Røde Kors’ vågetjeneste, hvor frivillige sidste år holdt i hånd og var der i de sidste timer for 187 døende.

 

- Det er en beundringsværdig og så vigtig indsats, de mennesker yder, lyder det fra Jane Jegind.

 

Penge til frivillige i ’hjemmehospice’

I 2014 går §18-midlerne bl.a. til en ny forening: Det Palliative Frivillige Netværk på Fyn, der i samarbejde med Palliativt Team på OUH udbyder et såkaldt ’hjemmehospice’, hvor fagprofessionelles lindrende pleje kombineres med frivillig støtte for døende i eget hjem.

 

- Det er et spændende og visionært initiativ, hvor fagpersonale og frivillige kommer til at arbejde sammen om at give den døende og de pårørende en tryg sidste tid i hjemmet frem for på et hospice eller et plejehjem. Med de tilkendegivelser vi har fået i forbindelse med udvikling af vores indsats for meget plejekrævende borgere, tror jeg, at det er rigtigt set, at vi skal blive endnu bedre til at give mulighed for forskellige indsatser i borgerens eget hjem, dér hvor det overhovedet er muligt, udtaler Jane Jegind.

 

Gode resultater i 2013

Udover Det Palliative Frivillige Netværk på Fyn modtager bl.a. også Røde Kors og Ældre Sagen et stort beløb til næste år. Begge foreninger har opnået store resultater for de midler, de fik fra §18-puljen i 2013.

 

Her modtog Røde Kors 434.000 kr., der bl.a. skulle øge antallet af frivillige og sociale aktiviteter, så brugerne ville stige fra 300 til 400 brugere. Dette mål er nået med 460 brugere. Derudover er der blandt frivillige besøgsvenner nu matchet yderligere 50 besøgspar. Samtidig har Røde Kors i 2013 åbnet yderligere fem Røde Kors-caféer og har nu ni caféer rundt i byen. Endelig har midlerne givet anledning til en udvidelse af vågetjenesten, som har været ude ved hhv. 169 døende på plejehjem og 18 døende i egne hjem.

 

I 2013 modtog Ældre Sagen 243.000 kr. til aktiviteterne: telefonlinje, besøgshunde, demensvenner, opstart af vågetjeneste og opstart af Nem-ID-venner. Også her vidner de tildelte midler om vigtige resultater, bl.a. har den nyligt etablerede vågetjeneste i øjeblikket 14 frivillige tilknyttet.

 

Sådan fordeles midlerne i 2014

For 2014 står 2.136.021 kr. til rådighed i § 18. Heraf afsættes 10 % af den oprindelige pulje til udvikling svarende til 171.436 kr.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen har modtaget 48 ansøgninger. Det er blevet besluttet at fordele 1.884.585 mio. kr. og yderligere at afsætte 40.000 kr. til prisuddelingen af Ildsjæleprisen i september 2014 og yderligere 40.000 kr. til buskortordningen for frivillige på ældreområdet.

 

Forvaltningen har af de 48 ansøgninger, modtaget 34 ansøgninger på beløb under 50.000 kr. Disse er administrativt imødekommet med 539.985 kr. Dog er der givet ét afslag.

 

De øvrige midler fordeler sig således blandt de 13 ansøgere, som har søgt beløb på mere end 50.000 kr.:

Røde Kors, 300.000 kr.

Ældre Sagen, 240.000 kr.

Det Palliative Frivillige Netværk på Fyn, 100.000 kr.

Bolbro Brugerhus, 60.000 kr.

Dansk Folkehjælp, 50.000 kr.

Frelsens Hærs Pensionistforening, 30.000 kr.

Fyns Døveforening, 32.000 kr.

KREPO, 50.000 kr.

Mødestedet, 28.000 kr. + 10.000 fra udviklingspuljen

Ældrecentret Huset, 25.000 kr.

Aktivhuset Virkedal, 70.000 kr.

Grævlingehuset, 27.600 kr.

Rådgivnings- og Kontaktcenter for demensramte og pårørende,

250.000 kr. (2014-2016) + 75.000 kr. til ide-realisering og projekter i 2014.

 

Fakta om § 18-puljen

Frivillige, sociale foreninger kan søge om tilskud til foreningernes arbejde via Serviceloven § 18. Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer § 18-midlerne for foreninger/organisationer, der har målgrupper over 60 år.