Spring til indhold
Nyhed

Finanslov: Største investering i Odense siden 80’erne

26-11-2013

Odense Letbane er rygraden i den plan, som skal vende udviklingen i byen. På linje med København og Aarhus får Odense dermed en letbane, som samtidig bliver et vigtigt element i timemodellen, når passagerer skal til og fra banegården i Odense.

 

- Det er en historisk dag for Odense! Investeringen i Odense Letbane er den største statslige infrastrukturinvestering i Odense siden staten etablerede motorvejen i 80’erne. Det bliver ikke meget større, siger borgmester Anker Boye.

 

- Investeringen viser med al tydelighed, at det er opbakning til den plan, vi har lagt for byens udvikling. Vi udvikler vores by for at skabe arbejdspladser. Det gør, at vi får råd til velfærd. Alene letbanen skaber 2.000 jobs i Odense mens den anlægges , siger borgmester Anker Boye.

 

I 2020 vil mere end 60.000 studerende, patienter og pårø­rende have deres daglige gang i området omkring SDU og det nye universitetshospital. Letbanen er nødvendig for at sikre en effektiv transport til og fra området.

 

- Letbanen er nødvendig for Odense. Med letbanen kan vi let og effektivt få de 60.000 patienter, pårørende og studerende til og fra området omkring det nye OUH. Uden en letbane ville det være kaos. Det ville kræve, at vi skulle indsætte dobbelt så mange busser og syv gange så mange biler i døgnet. Alle kan se, at det ikke giver mening, og jeg er derfor meget glad for, at vi har alle pengene på plads, så letbanen kan være klar i 2020, siger borgmester Anker Boye.

 

I aftalen afsættes der 1.1 mia.kr. i statsligt tilskud til anlæg af en ny letbane i Odense i perionden 2015-2020. De samlede anlægsinvesteringer udgør i alt 2,4 mia. kr.

 

- Vi har et ansvar for de borgere, som bor langs letbanen. En del af dem skal helt eller delvist eksproprieres. De har de seneste måneder levet i usikkerhed, men et vi et meget vigtigt skridt nærmere at give dem afklaring. Jeg vil derfor kontakte transportministeren så vi kan finde ud af, hvordan vi hurtigst muligt åbner op for forhåndsekspropriation for de borgere, som har ret til at blive eksproprieret, siger borgmester Anker Boye.

 

Fakta

- I aftalen afsættes der 1.1 mia. kr. til Odense Letbane. De samlede anlægsinvsteringer er ca. 2.4 mia.kr. Med 100 mio.kr. fra Region Syddanmark og de resterende midler fra Odense Kommune er finansieringen nu på plads.

- Odense Letbane etableres fra 2016-2020. Dermed er letbanen klar, når nyt OUH åbner.

- I 2020 vil der være: 35.600 passagerer om dagen / 1 mio. passager om måneden / 11 mio. passagerer om året

- 26 stationer i alt, fra Tarup i nord til Hjallese i syd

- 14 km spor

- Afgang hvert 10. minut fra alle stationer

- Sammenhæng til busnet, regionaltog og intercitytog