Spring til indhold
Nyhed

FAF-bygning på Byens Ø bliver Odenses nye oplevelseshus

24-01-2013

Byens Ø skal på sigt omdannes til en kultur- og oplevelsesø. Omdannelsen tager dog flere år, og derfor er der i mellemtiden planlagt en række midlertidige aktiviteter på øen. Aktiviteterne skaber liv på øen frem mod omdannelsen samtidig med, at de kan være med til at vise de mange kvaliteter, Byens Ø byder på.

- I dag er aktiviteterne på Byens Ø hovedsageligt nogle, man kan benytte, når vejret er godt. Vi har fx stillet beach volley baner op, man kan spille minigolf eller spille bold på multibanen. Men vi mangler aktiviteter til vinterhalvåret, der kan supplere Fodboldfabrikken og det kommende Nordatlantiske Hus. Derfor behandler By- og Kulturudvalget tirsdag en indstilling til byrådet om at omdanne FAF-bygningen for at bringe den i spil, siger by- og kulturrådmand Steen Møller.

ZOO har allerede nu udvist stor interesse for at lave særudstillinger i vinterhalvåret i FAF-bygningen og dermed skabe et rum for interaktive udstillinger af international kvalitet.

- Jeg forestiller mig, at FAF-bygningen kan blive rammen om nogle helt unikke oplevelser, som kan trække mange folk til – som fx ZOO’s særudstillinger. Herudover kan flere af vores kommunale events være med til at give liv til Byens Ø, havnen og dermed byen. Det kan være i forbindelse med havnekulturfestivalen, til koncerter, udstillinger, som rum for nogle af ungdomsskolernes aktiviteter eller noget helt femte. Og så er det jo en unik bygning, vi nu sikrer på Byens Ø i et godt samarbejde med Odense Havn, fortæller Steen Møller.

Et nyt oplevelseshus på Byens Ø vil betyde mere trafik til øen, så for at sikre parkeringspladser skal By- og Kulturudvalget drøfte muligheden for at rive Memcorn-bygningen ned. Det vil frigøre areal til parkering, men også til udendørs aktiviteter i sommerhalvåret.

- Et øget aktivitetsniveau på Byens Ø vil være med til at styrke sammenhængskraften mellem havnen og bymidten. Det vil også styrke oplevelsen af Odense som en attraktiv by med et mangfoldigt kultur- og fritidsliv. Ved at give rum for forskellige aktiviteter, der udnytter de skiftende årstider, kan der sikres et levende miljø året rundt, siger Steen Møller.

Hvis byrådet godkender indstillingen, skal FAF-bygningen renoveres i 2013, før den kan tages i brug sidst på året.