Spring til indhold
Nyhed

Få børn meldes ud af SFO i Odense trods højere pris og kortere åbningstid

22-08-2013

Forældre til børn i 0.-3. klasse i Odense Kommune vil i vid udstrækning fortsat gerne benytte den skolefritidsordning, som kommunen tilbyder for at skabe sammenhæng i børnenes tilværelse.

 

For et år siden gik 89,5 procent af alle børn i 0.-3. klasse i SFO, mens andelen nu er 85,1 procent, svarende til et fald på 4,4 procent. I mellemtiden har Odense Byråd sat prisen op, så eksempelvis eftermiddagsmodulet nu koster 1625 kroner mod tidligere 1430 kroner. Og ved skoleårets begyndelse blevet åbningstiden indskrænket som følge af etableringen af Den Sammenhængende Skoledag, hvor undervisningen først slutter klokken 14.

 

”Foreløbigt ser det ud til, at skolefritidsordningen i Odense fortsat har stor opbakning hos forældrene, selv om forældrene groft sagt betaler mere for mindre i forhold til for et år siden. Jeg tror, forældrene kan se, vi leverer et godt pædagogisk tilbud og samtidig er med til at løse et praktisk problem med pasning i eftermiddagstimerne,” siger skolechef Poul Anthoniussen, Odense Kommune.

 

Dog undlader flere forældre til børn, som netop er begyndt i skolen i 0. klasse, at melde deres børn ind i SFO. Hvor der i fjor var knap 89 procent af eleverne i 0. klasse, som gik i SFO, er andelen i år faldet til knap 76 procent, hvilket er en udvikling, som børn- og ungerådmand Brian Dybro (SF) vil følge nøje.

 

”Selv om skoledagen er blevet længere og først slutter klokken 14, så vil vi af hensyn til børnenes udvikling fortsat gerne tilbyde en fritidsordning, som er attraktiv for alle,” siger Brian Dybro.