Spring til indhold
Nyhed

Europa skal lære af Odense

09-09-2013

Odense Kommunes resultater indenfor cyklisme og de ambitiøse planer for at fjerne den gennemkørende trafik i bymidten og udbygningen af den kollektive trafik vækker genlyd i en tid hvor Europas byer belastes af mere og mere trafik.

 

Helt konkret betyder det, at man i fremtiden vil lytte til By– og Kulturrådmand Steen Møllers indsigt i trafik og mobilitet, efter at han af Europa-Kommissionen er udpeget til den såkaldte Political Advisory Committee, den politiske overbygning til CIVITAS - en sammenslutning af mere end 200 europæiske byer, der arbejder med bæredygtig trafik.

 

”Jeg er glad for og stolt over at få mulighed for at sætte et dansk fingeraftryk, når det gælder bæredygtig trafik i arbejdet for at skabe bedre byer.”, siger Steen Møller, der også håber på at kunne hente inspiration til det videre arbejde i Odense bl.a. med den nye mobilitetsplan, som by- og kulturudvalget arbejder med netop nu. "Deltagelse i politiske samarbejder giver også gode muligheder for at skabe nye netværk og markedsføre Odense i det hele taget".

 

Komitéen, som mødes to gange årligt leverer anbefalinger, politiske prioriteringer, konsekvensvurderinger og definerer temaer til europæisk transportpolitik.

I årene 2005 – 9 deltog Odense som partner i CIVITAS MOBILIS projekt, som bl.a. førte til den Trafik- og Mobilitetsplan, som Odense byråd vedtog i 2009 og den SMS-billet, FynBus stadig bruger med stor succes.

 

Steen Møller har arbejdet med trafikpolitik i stort set alle de snart 16 år, han har været lokalpolitiker; først som amtsrådsmedlem i amtets Trafik og Miljøudvalg, hvor han også var formand og siden 2006 som byrådsmedlem i By og Kulturudvalget, de seneste to år som rådmand for området. Steen Møller var i øvrigt en af hovedtalerne på den verdensomspændende cykelkonference Velo City 2012 i Vancouver.

 

Det europæiske samarbejde i Civitas mødes til mobilitetskonference 30. september i Brest, Frankrig, hvor komiteen samtidig konstitueres.