Spring til indhold
Nyhed

Der er fart på Elmelund Skov

06-03-2013

Når Odense Kommune til foråret planter en række popler som startskuddet på Elmelund Skov, bliver det med Fjernvarme Fyn som den glade giver. Derved udvides samarbejdet om etableringen af Elmelund Skov, som ud over Odense Kommune tæller Vandcenter Syd og Naturstyrelsen, Fyn.

 

-Det er fantastisk, at Fjernvarme Fyn nu går med i etableringen af Elmelund Skov. Samarbejdet betyder, at vi nu for alvor kommer i gang med etableringen af skoven, og at vi tidligere end forventet får en skov, der syner af noget til glæde og gavn for byens borgere, siger by- og kulturrådmand Steen Møller.

 

Træflis bliver til varmeproduktion

Fjernvarme Fyn producerer stigende mængder CO2-neutral energi fra blandt andet træflis. Derfor indgår de nu i samarbejdet om Elmelund Skov. Skovrejsningen skydes i gang med, at der bliver plantet 50.000 popler. Deres kroner vil beskytte en mere varieret og blivende løvskov nedenunder.

 

Poplerne bliver løbende fældet for at give lys nok til den blivende skov, og det er her, at Fjernvarme Fyn kan drage nytte af projektet og producere store mængder flis til afbrænding. Beregninger viser, at mere end 1000 husstande vil kunne forsynes med varme fra den producerede træflis i Elmelund over en 20 årig periode.

 

Fjernvarme Fyn betaler for poplerne mod at kunne udnytte al træflis til varmeproduktion. Odense kommune får bedre mulighed for at etablere en bæredygtig, blandet løvskov - oven i købet til en noget lavere pris end mere traditionel skovrejsning.

 

-Vi er glade for, at Odense Kommune har taget så godt imod vores idé om at tænke energiproduktion ind i etableringen af Elmelund Skov. Det er den første energiskov i et så stort areal, og det kan være banebrydende for nytænkning i lignende projekter, siger Fjernvarme Fyns direktør Jan Strømvig. Med projektet bidrager vi til at øge den samlede værdi af skovrejsningsprojektet, og det er til stor gavn for vores forsyning af lokalt produceret træflis.

 

Også fra Vandcenter Syd er der opbakning. –Aftalen går fint i tråd med vores langsigtede mål om at sikre rent drikkevand til vores efterkommere. Plantningen af poplerne hjælper skoven godt på vej, og det er bestemt en gevinst for projektet, siger VandCenter Syds direktør Anders Bækgaard.

 

-Det er godt at se, at fynboerne snart får varmen fra den nye skov. Og når Naturstyrelsen inden længe går i gang med at plante træer på vores del af arealet, vil der blive endnu mere træflis at varme sig på, siger skovrider Søren Kirk Strandgaard.

 

Fakta om Elmelund Skov

Elmelund Skov bliver Odense kommunes største skov på 320 ha. Skoven kommer til at ligge vest for Odense ved Elmelund landsby helt op til Bolbro og Sanderum.

 

Skoven bliver rejst på tidligere landbrugsjord i et samarbejde mellem Odense Kommune, Naturstyrelsen og Vandcenter Syd. Vandcenter Syd har været drivkraft i erhvervelsen af jorden, som Naturstyrelsen ejer 2/3 af og Odense Kommune 1/3.

 

Skoven skal beskytte grundvandet under markerne. Det skal i fremtiden levere op mod 1/3 af drikkevandet til Odenses borgere. Den bedste måde at beskytte så vigtig en ressource på, er ved at plante skov. Hvor der er skov, bliver der ikke sprøjtet med gift.

 

Elmelund Skov kan på sigt tilbyde odenseanerne et helt unikt og bynært skov- og naturområde, der kan danne en grøn ramme om friluftsliv. Institutioner, organisationer, naboer og andre kommende brugere er med til at tegne og skabe skoven.