Spring til indhold
Nyhed

Cyklister har udsigt til ny tunnel under Rismarksvej

29-05-2013

Beslutningen er taget på baggrund af den høring, der blev gennemført i marts måned 2013 efter et velbesøgt åbent-hus-arrangement på Tarup Skole den 5. og 6. marts.

 

For at forbedre forholdene for de cyklende elever fra det tidligere Højstrup Skole-distrikt, som bor syd for Rugårdsvej, er det planen, at der skal bygges der en ny stiforbindelse mellem Juvelvej og Rubinvej.

 

Derved får cyklisterne en mere trafiksikker rute til krydset ved Rugårdsvej og Vølvesvej.

 

I forlængelse af det nye sti-stykke mellem Juvelvej og Rubinvej bygges der en dobbelrettet sti på Rugvangs nordlige side. Og ud over at strækningen fartdæmpes, etablerer Odense Kommune også en cykelbane på Rugvang øst for Rismarksvej i den sydlige vejside.

 

I sidste ende skulle disse tiltag gerne sikre eleverne en mere sikker, direkte vej til Tarup Skole.

De trafikmæssige tiltag kan få konsekvenser for 5 ejendomme, men Odense Kommune er allerede i dialog med de berørte grundejere.

 

Tunnelen og de øvrige tiltag kan, såfremt der er politisk vilje, stå klar til brug i 2015.

 

Yderligere information kan findes på www.odense.dk/trafikiodense