Spring til indhold
Nyhed

Carl Nielsen konkurrencer hvert andet år - allerede fra 2014

03-09-2013

Udvalget besluttede, at der gennemføres en Carl Nielsen Fløjtekonkurrence i 2014. Dermed starter rytmen med konkurrencer hvert andet år allerede næste år. I 2016 afholdes violinkonkurrence og herefter hvert fjerde år. I 2018 afholdes konkurrencerne for klarinet og fløjte i det nye Musik- og Teaterhus og herefter hvert fjerde år. Konkurrencerne organiseres i meningsfulde fælleskaber sammen med en række nye aktører. Orgelkonkurrencerne fortsætter i et tæt samarbejde med Musikkonservatoriet. Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde en detaljeret handlingsplan for afviklingen af konkurrencerne fra 2016 og fremover. Planen fremlægges på udvalgets møde den 3.12.2013.

 

- Jeg er glad for, at der nu er kommet klarhed om rammerne for Carl Nielsen konkurrencerne og festivalen. På den baggrund kan vi fastholde og udvikle regionens og Odense Symfoniorkesters stærke tilhørsforhold til Carl Nielsen, hans historie og hans musik”, siger rådmand for By og Kultur Steen Møller, der også glæder sig over at der allerede næste år afholdes Carl Nielsen konkurrencer:

- Med fløjtekonkurrencen i 2014 sikrer vi, at den toårige kadence i konkurrencerne indføres allerede fra næste år og samtidig undgår vi den treårige pause i konkurrencerne, der ellers var lagt op til.

 

- Grundtanken bag det forslag, jeg i dag har fremlagt for By- og Kulturudvalget er, at Odense Symfoniorkester får større mulighed for at pulje ressourcerne. Ved på sigt at bruge dobbelt så mange penge hvert andet år i stedet for at gennemføre konkurrencerne hvert år, kan orkestret skabe endnu mere opmærksomhed om Carl Nielsen, både lokalt og internationalt, siger Finn Schumacker og fortsætter:

 

- Planerne om omstruktureringen har hen over sommeren været genstand for heftig kritik fra blandt andre værtsfamilier og jurymedlemmer, og jeg erkender, at det endnu ikke er lykkedes at vinde genhør for alle planerne. Her ligger fremadrettet en stor kommunikationsopgave.

 

Odense Symfoniorkester etablerer bl.a. et partnerskab med Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Konkurrencerne og festivalen vil som følge heraf blive en levende del af Odenses kommende Musik- og Teaterhus. Partnerskabet vil styrke kontakten mellem konkurrencerne og uddannelsesmiljøet og stimulere fødekæden med blandt andet masterclasses, karriererådgivning og et festivalorkester.

 

Ved siden af værtsskabet for Carl Nielsen Konkurrencerne er Odense Symfoniorkester en af de store nationale spillere i fejringen af Carl Nielsen i 2015.

 

- Odense Symfoniorkester er en af de toneangivende deltagere i 150-års fejringen i 2015, hvor også Det Kgl. Teater, Det Kgl. Bibliotek, Danmarks Radio og dets ensembler og mange andre deltager. Både lokalt, på nationalt plan og internationalt ser Odense Symfoniorkester frem til at spille en hovedrolle i indsatsen for at gøre Carl Nielsen og hans musik kendt, nærværende og interessant for et moderne publikum, siger Finn Schumacker.