Spring til indhold
Nyhed

Budgetforlig i Odense: 100 mio.kr. til 5 konkrete vækstinitiativer, færre afskedigelser på børneområdet og flere busser i byen

19-09-2013

Odense investerer massivt i jobskabelse ved at prioritere 100 mio.kr. i 5 konkrete vækstinitiativer og bliver dermed den første kommune der afskaffer byggesagsgebyret. Samtidig betyder budgetforliget, at der skal afskediges ca. 50 færre medarbejdere på børneområdet. Endelig investeres der i den kollektive trafik.

 

Et bredt flertal bestående af Socialdemokraterne, SF, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti har netop indgået et budget for 2014, som har fokus på at skabe vækst og flere jobs, bedre vilkår for byens virksomheder og at reducere antallet af afskedigelser på børneområdet.

 

Odense Kommunes budget for 2014 – ”Vækst – til gavn for fælleskabet” – indeholder et stærkt fokus på byens børn og en markant investering i at skabe vækst i byens virksomheder.

 

- Med årets budget investerer vi 100 mio.kr. i at realisere 5 konkrete anbefalinger til vækst fra Odense Business Task Force. Det skal sikre, at vi skaber flere jobs til byens ledige, så vi får råd til velfærd i fremtiden. Det er sådan, at kommunens indtægter stiger med 1 mio. kr. for hver gang 25 ledige får et arbejde. Samtidig er det lykkes at reducere nogle af afskedigelserne på børneområdet. Det er med andre ord et ambitiøst budget i en presset situation, siger borgmester Anker Boye (A).

 

Odense Kommunes budget indeholder blandt andet:

- 20 mio. kr. til byens daginstitutioner, som skal bidrage til, at byens børn lærer at lære allerede inden de begynder i skole.

- 20 mio.kr. til byens folkeskoler, som skal sikre, at Odense fortsat er førende i implementeringen af helhedsskolen

- 23 mio.kr. til sikre skoleveje

- 100 mio.kr. til realisering af anbefalingerne fra Odense Business Task Force. Konkret etableres tiltrækningsorganisationen Invest in Odense, eventorganisationen Odense & co. Center for byggeri og Innovation og stærke vækstpartnerskaber med byens uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

- 7 mio.kr. til afskaffelse af byggesagsgebyret, så Odense, som landets første kommune, gør det gratis at bygge nyt.

- 18 mio.kr. til sænkningen af dækningsafgiften fra 5,2 til 4,0 promille.

- 16 mio.kr. til en styrkelse af den kollektive trafik.

 

 

Rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen Brian Dybro (F)

- Jeg har kæmpet og kæmpet for, at vi fik reduceret nogle af afskedigelserne på børneområdet. Uden SF var der ikke sat penge af til børnene. Jeg er tilfreds med, at det har nyttet at kæmpe, men hvis jeg skulle have lavet budgetforliget alene, havde det set anderledes ud. Så havde vi prioriteret børnene frem for skattelettelser.

 

 

Rådmand for By- og Kulturforvaltningen Steen Møller (C)

- Det her er et historisk godt budgetforlig for det odenseanske erhvervsliv. Vi afskaffer byggesagsgebyret og sænker dækningsafgiften. Det er to borgerlige mærkesager, som vi har kæmpet for i mange år. Årets budget er den vækstindsprøjtning Odense har brug for.

 

Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Jane Jegind (V)

- Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes os at sænke skatterne for erhvervslivet. Det er dem, der skal skabe de private jobs, som skal finansiere vores velfærd. Et godt forlig for Odense.

 

Byrådsmedlem Alex Ahrendtsen (O)

- Vi har indgået et historisk godt forlig for byen. Der er ingen tvivl om, at det her budget på den lange bane, er det, der skal til for at flere får et arbejde, så vi får råd til mere velfærd. Jeg er stolt af at være en del af forliget.

Anker Boye, borgmester: 40 75 33 33

Brian Dybro, rådmand: 24 62 11 18

Steen Møller, rådmand: 51 48 19 20

Jane Jegind, rådmand: 20 91 10 31

Alex Ahrendtsen, byrådsmedlem: 61 79 48 47