Spring til indhold
Nyhed

Borgmesterforum Fyn: Ingen sammenlægning af Fynbus og Sydtrafik

04-09-2013

De fynske borgmestre har besluttet at afvise et forslag om at finde en fælles platform for en sammenlægning af de to syddanske trafikselskaber, Fynbus og Sydtrafik. Det sker med henvisning til, at de to selskabers organisatoriske og driftsmæssige forudsætninger er så forskellige, at det ikke vil give mening at lægge dem sammen.

 

- Fynbus leverer hver dag en solid og god service til de fynske kunder og har gennem de senere år formået hæve både passagertallet og kundetilfredsheden. Fynbus fremstår derfor i dag som et veldrevet og fremtidssikret selskab med et skarpt blik for markedskravene. Det ønsker vi ikke at sætte på spil i en sammenlægning, som vi i den nuværende situationen har svært ved at se skulle være en fordel for selskabet eller de fynske kunder, siger Svendborg Kommunes borgmester, Curt Sørensen.

 

På den baggrund var der i Borgmesterforum Fyn, der repræsenterer de kommunale ejere af Fynbus, fuld enighed om at afvise en sammenlægning af de to selskabers administration tidspunkt. Borgmesterforum udtrykte dog opbakning til, at de to selskaber afsøger muligheder for et tættere samarbejde på de områder, hvor det giver mening.

 

Spørgsmålet om en sammenlægning af Fynbus og Sydtrafik er blevet aktuelt efter, konsulentvirksomheden Stellar Global Partnership på vegne af Region Syddanmark har udarbejdet en rapport, der vurderer mulighederne for en sammenlægning af de to selskabers administration. Analysen opstiller tre mulige scenarier for dette, rækkende fra én fælles administration med én direktør til et løsere ad hoc samarbejde mellem de to eksisterende organisationer. I alle tre scenarier forudsættes det, at de to selskabers bestyrelser fortsætter.

 

- Vi er altid parate til at høste en besparelsesgevinst ved at se på, om administrative strukturer kan ændres. Men vores vurdering er, at gevinsten på Fyn er endog meget begrænset og samtidig er vi stærkt betænkelige ved en konstruktion med én administration og to bestyrelser. Vi kan med andre ord ikke støtte en sammenlægning, siger Odenses borgmester, Anker Boye.