Spring til indhold
Nyhed

Bluetooth-målere skal vise vejen i Odense Kommune

08-11-2013

Det er særligt trafikale ændringer som åbningen af Odins Bro og omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, som betyder, at Odense Kommune har behov for et dybere kendskab til trafikkens udvikling i Odense.

 

Derfor vil kommunen nu bruge systemet City SenseTM til følge med i trafikkens afvikling over tid og for fremadrettet at optimere afviklingen, for eksempel ved ombygning af kryds, lukning af vejbaner og justering i signalanlæg. Samtidig får Odense Kommune bedre muligheder for at informere trafikanter og borgere om rejsetider på ringvejen.

 

- Det glæder mig meget, at Odense nu får endnu et stærk værktøj til at sikre det trafikale overblik, både historisk og i realtid. For al den data, vi kan indsamle om vores trafikale adfærd, vil i sidste ende være med til at give vores infrastruktur et løft til glæde og gavn for alle trafikanter, siger by- og kulturrådmand Steen Møller

 

Helt konkret betyder projektet, at der opsættes 28 Bluetooth-målere på ringvejen, som vil indsamle anonyme data fra forbipasserende biler, der har aktivt Bluetooth-udstyr om bord. De indsamlede data krypteres, således, at de individuelle trafikanter ikke kan genkendes.

 

Bluetooth-målerne opsættes i slutningen af oktober, hvorefter systemet kalibreres og programmeres, så kortlægningen af rejsetider kan starte fra midten af november. Derved beregnes rejsetiden imellem de 28 målepunkter i realtid, og de beregnede rejsetider lagres historisk.