Spring til indhold
Nyhed

Bækholmskolen ændrer praksis efter uvildig undersøgelse af specialskolens magtanvendelser

24-10-2013

Selv om Bækholmskolens praksis på magtanvendelsesområdet ikke har været ulovlig, og udviklingen på specialskolen allerede går i den rigtige retning, peger ekstern rapport på behovet for en kulturændring.

 

I en netop færdiggjort rapport vurderer BDO Consulting, at der tidligere er foregået unødige og voldsomme magtanvendelser, og at den daværende konsekvenspædagogik ikke var hensigtsmæssig.

 

”Vi tager rapporten til efterretning. Først og fremmest er jeg glad for, at rapporten slår fast, at der ikke er foregået noget ulovligt, at skolens ledelse og medarbejdere har gode intentioner, og at de arbejder for at sikre børnenes trivsel. Det viser, at vi har et positivt fundament at bygge på. Samtidig peger rapporten på, at skolen allerede er nået et langt stykke af vejen med at ændre praksis på området,” siger skolechef Poul Anthoniussen.

 

Han oplyser, at mens der i 2012 blev foretaget 111 magtanvendelser, blev der fra januar til og med september i år foretaget 46 magtanvendelser på Bækholmskolen.

 

”Når det er sagt, skal der ikke være nogen som helst tvivl om, at vi stadig har et stort arbejde foran os. Ideelt set skulle det slet ikke være nødvendigt med magtanvendelser, men vi må nok erkende, at vi ikke kan undgå at bruge magtanvendelser. Men vi skal opgive den konsekvenspædagogiske tænkning, hvor små forseelser kan ende i alt for voldsomme magtanvendelser. Husk på, det er børn i skolealderen, vi har at gøre med,” siger skolechefen.

 

Undersøgelsen peger også på, at opmærksomheden om hvert enkelt tilfælde af magtanvendelse skal skærpes, og at alle magtanvendelser skal indberettes til Børn- og Ungeforvaltningen.

 

”Vi skal fremover ofre hvert eneste tilfælde af magtanvendelse mere opmærksomhed. Hvad gik der forud, var der alternative handlemuligheder, valgte vi den mest skånsomme metode, og hvordan kommunikerede vi med barnet og forældrene efterfølgende,” siger Poul Anthoniussen.

 

Han understreger, at der ikke er noget i rapporten, som kalder på tjenestelige konsekvenser for hverken ledelse eller medarbejdere på Bækholmskolen. Men henset til den store opgave, der venter forude, har skolechefen valgt at tilbyde den nuværende viceinspektør et andet job i kommunen.

 

”Sagen har varet i snart et år, og den har været en enorm belastning for alle involverede. Derfor er der behov for frisk ledelseskraft i den kommende proces, så ledelsen har den nødvendige energi og kan give den sparring til personalet, der er behov for,” siger skolechef Poul Anthoniussen.

Undersøgelse af magtanvendelsesområdet på Bækholmskolen