Spring til indhold
Nyhed

Annette Heick sparker Fairtrade By Odense i gang

27-09-2013

Beslutningen om at Odense skal være Fairtrade By er taget af Odense Byråd på opfordring fra Odense Bæredygtighedsråd. Anker Boye, der er formand for Bæredygtighedsrådet, glæder sig over, at projektet nu for alvor går i gang:

 

- Fairtrade By er jo et initiativ, som samler kommune, erhvervsliv, enkeltpersoner, uddannelsesinstitutioner m.fl. om at fremme etisk forbrug i Odense. Og alle er meget velkomne til at deltage d. 8. oktober, hvor man kan få en masse at vide om fairtrade. Og vi har derudover brug for alle gode ideer til, hvordan Odense får mest ud af projektet. Så kom og vær med, lyder opfordringen fra Anker Boye.

 

Annette Heick, som i en årrække har været ambassadør ved Fairtrade Mærket glæder sig til at komme til Odense og fortælle sin helt personlige beretning:

 

- Tidligere kunne arbejdsforhold i fx Afrika ofte føles som en fjern og uvirkeligt størrelse for mig. Men nu har jeg gennem mit arbejde som ambassadør ved Fairtrade Mærket fået et helt andet konkret forhold til tingene og jeg har ved selvsyn set, at fairtrade netop kan være med til at forbedre forholdene dernede, og det er netop det jeg glæder mig til at fortælle tilhørerne i Odense, fortæller Annette Heick.

 

Om arrangementet d. 8. oktober

Deltagerne vil bl.a. kunne møde:

- Jonas Giersing, direktør for Fairtrade Mærket i Danmark.

- Annette Heick, ambassadør ved Fairtrade Mærket, journalist, TV-vært, sanger og skuespiller.

- Mads Krage, bestyrelsesformand for Fairtrade Mærket og tidligere direktør for Netto gennem 25 år.

 

Og ikke mindst vil deltagerne selv komme på banen i forbindelse med den workshop, som afvikles som afslutning på arrangementet.

 

Tilmelding senest d. 4. oktober 2013 på tjc@odense.dk eller via http://www.odense.dk/FairtradeByOdense hvor der også kan læses mere om Fairtrade By Odense.

 

Følg med på facebook: http://www.facebook.com/FairtradeByOdense

 

Vedhæftet er to fotos af Annette Heick

Fototekst: Annette Heick har været i Ghana flere gange, hvor hun bl.a. har besøgt et af Ghanas største kakaokooperativer Kuapa Kokoo. Hun er specielt optaget af kvindernes forhold og deres personlige historier. Hun har mødt mange stærke kvinder, som nu havde skabt sig en ekstra indtægtskilde via mikrolån ved f.eks. at sælge æg og øl fra egen lille butik eller sæbe fra egen sæbeproduktion.

 

Om Fairtrade By Odense

Projektet er sat i søen af Odense Byråd og gennemføres med Odense Bæredygtighedsråd som bindeled til eksterne aktører.

 

Fairtrade By er et koncept for kommuner, der vil arbejde med etisk forbrug og samtidig samle kommune, erhvervsliv, enkeltpersoner og organisationer om et fælles projekt. Fairtrade har generelt til formål gennem handel at forbedre arbejds- og levevilkår for nogle af verdens fattigste bønder. På verdensplan er der ca. 800 Fairtrade Byer. I Danmark har bl.a. Københavns og Århus status som Fairtrade By. At bruge fairtradeprodukter er en enkel og synlig måde at signalere på, at byen tager et socialt og globalt ansvar. Fairtrade By skal således bidrage til at øge opmærksomheden omkring etisk handel både internt i kommunen og blandt byens caféer, butikker, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.m.

 

Baggrund

Odense Byråd besluttede i marts 2012 - på opfordring fra Odense Bæredygtighedsråd - at Odense skal have status som Fairtrade By. Processen blev sat i bero, da Statsforvaltningen i Midtjylland kom med en udtalelse om, at Aarhus Kommunes arbejde med Fairtrade By var ulovligt. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte i maj 2013, at kommuner godt må arbejde med Fairtrade By, hvorefter processen i Odense blev sat i gang igen. Dette skete formelt, ved en beslutning i Odense Kommunes Økonomiudvalg i maj 2013.