Spring til indhold
Nyhed

Ældre kan nu selv dosere deres medicin i Odense Kommune

15-11-2013

Den nye medicin-hjælper er blevet til i et tæt samarbejde med de ældre borgere selv. Den kan bruges derhjemme, er simpel at anvende, og vigtigst af alt giver den borgerne mulighed for at tage styringen tilbage i eget liv, hvad angår dosering af deres medicin.

 

Odense Kommunes nye medicin-hjælper, også kaldet doseringsunderlaget, har været under udvikling det seneste år og er nu så gennemtestet, at den fremover vil blive omdrejningspunktet for al medicinhåndtering inden for den kommunale sygepleje på ældre- og handicapområdet i Odense.

 

”I Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense har vi taget en beslutning om at være med til at udvikle løsninger til fremtidens velfærdssamfund, og det skal ikke bare være varm luft. Den nye medicin-hjælper er et godt eksempel på, hvordan vi kan opretholde kvaliteten af vores ydelser for færre midler og samtidig sætte borgernes egne ressourcer mest muligt i spil på en god og værdiskabende måde,” fortæller Jane Jegind (V), rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense.

 

Sygeplejeklinik på vej

Et andet tiltag, der er på trapperne i Odense som en del af den nye måde at tænke indsatser fra den kommunale sygepleje på, er nye sygeplejeklinikker.

 

De nye klinikker vil give borgerne helt nye muligheder og vil kunne tage hånd om flere forskellige problemstillinger under samme tag. Klinikkerne skal blandt andet nedbringe det kommunale behov for at omdanne borgernes hjem til kommunale arbejdspladser. De skal nedbringe antallet af borgere, der hver dag står i en ”vente position”, mens de venter på besøg fra den kommunale sygepleje. Og så skal de bidrage til, at sygeplejerskernes tid bruges på borgerne og ikke på kørsel.

 

”Med de nye klinikker udfordrer vi den traditionelle måde at tænke kommunal sygepleje på. Normalt er det den kommunale sygeplejerske, der besøger borgerne privat, men det er ikke nødvendigvis den bedste løsning. Vi ønsker at flytte fokusset over på, hvordan vi som kommune leverer den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt og med den bedste faglighed – selvfølgelig stadig med den enkelte borger for øje, for ikke alle vil være i stand til at tage hen på en klinik” lyder det fra Jane Jegind (V).

 

Hvem får glæde af en sygeplejeklinik?

Mange forskellige borgere vil få nytte af de nye klinikker, når de står klar i løbet af 2014. Et godt eksempel er borgere, der stadig arbejder, men som er afhængige af at være hjemme for fx at få behandlet et sår af den kommunale sygepleje. Et andet eksempel er de borgere, der foretrækker en fast tid på en klinik frem for at vente hjemme på besøg af den kommunale sygepleje.

 

Både den nye medicin-hjælper til dosering af medicin og de kommende sygeplejeklinikker er blevet til på baggrund af Ældre- og Handicapforvaltningens ønske om at udvikle nye løsninger til fremtidens velfærdssamfund. De nye tiltag er en del af projektet ”Fremtidens levering af ydelser”, hvor sygeplejersker og udviklingskonsulenter fra Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder side om side.

    Odense Kommunes nye medicin-hjælper
    Margit Due Nellemann på 82 er en af dem, der er glade for den nye medicin-hjælper.