Spring til indhold
Nyhed

Unge gør op med tabu om psykisk sygdom

26-09-2012

Selvom det er stand up-komikerne Anders Stjernholm og Brian Mørk, der pryder programmet, så er temaet alvorligt og målet klart, når unge fra Odense i morgen mødes til en dag om psykisk sårbarhed. Tabuerne skal på bordet – og smides væk!
 
For det kan godt lade sig gøre at leve et ungdomsliv, selvom man har en psykisk lidelse. Sådan lyder budskabet fra flere af de unge, der vil fortælle deres personlige beretninger om et ungdomsliv med fx ADHD, social angst eller borderline.
 
Større forståelse
Om formiddagen er det byens 10. klasser, der tager plads i Magasinet i Odense. Forud for dagen har de arbejdet med temaet ’psykiske lidelser’ og har bl.a. haft til opgave at knipse et foto, som illustrerer begreberne ’usikkerhed’ og ’psykisk sårbarhed’.
 
Om eftermiddagen mødes studerende fra videregående uddannelser for at høre oplæg om personlighedsforstyrrelse, borderline og social angst. Tal fra Psykiatrifonden viser, at omkring 250.000 danskere på nuværende tidspunkt lider af angst, og ca. 750.000 vil få angst på et tidspunkt i livet.
 
- Hensigten med dagen er at give unge mennesker et større kendskab til psykiske lidelser og psykisk sårbarhed, for på den måde bedre at kunne tackle og forstå egne symptomer og omgås mennesker med en psykisk lidelse. Vi har valgt at lade eleverne fra folkeskolen arbejde med emnet på egen hånd i håbet om, at de på den måde kan opnå en større forståelse for emnet, fortæller Else Kirk, der er leder af Odense Kommunes informations- og rådgivningstilbud PIO Psyk-Info.
 
Væk med tabuer
Ungedagen er et led i den landsdækkende kampagne EN AF OS, www.en-af-os.dk, der arbejder på at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom. Den overordnede vision er at gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser.
 
- Det er utrolig vigtigt, at vi får fat i de unge også. Ungdommen er præget af livsforandrende udfordringer på godt og ondt. Derfor er det også så vigtigt, at de får indsigt i og mod til at tale om psykiske lidelser. Og at de ved, at det kan lade sig gøre at leve et godt ungdomsliv med en psykisk sygdom, udtaler rådmand Jane Jegind (V), der også er formand for EN AF OS-kampagnens lokalkomité i Odense.
 
Det er brugerorganisationerne på psykiatriområdet sammen med Odense Kommunes rådgivnings- og informationscenter PIO Psyk Info Odense, der står bag arrangementet, som sætter de unge i fokus.
 
Arrangementet finder sted på MAGASINET Farvergården 7 i Odense. Pressen er velkommen hele dagen. 
 
Program for dagen

For de 15-18-årige
 
08:00-08:05 PIO byder velkommen
 
08.05-08.15 Per Lindegaard, ungdomsskoleinspektør, taler
 
08:15-08:30 Tale v. rådmand Jane Jegind
 
08:30-08:50 Stomp v. Nils Kløvedahl – alle unge er deltagende
 
08:50-09.10 Frederik og Frederik fortæller om livet med ADHD
 
09.10-09.40 En personlig fortælling om overspisning og anoreksi
 
09:40-10:00 PAUSE – med besøg på markedspladsen
 
10:00-10:25 Fremlæggelse af skolemateriale – Anders Stjernholm offentliggør vinderfoto
 
10:30-11:15 Foredrag med Anders Stjernholm
 
11:15-12:00 De unge øver Stomp igen, derefter fremvisning
 
12:00-12:10 Tak for i dag v. PIO
 
For unge på videregående uddannelser
12:30-13:00 Markedspladsen åbner
 
13:00-13:10 PIO byder velkommen
 
13:10-13:20 Tale v. rådmand Jane Jegind
 
13:20-13:30 Heart Beat optræder med bordstomp
 
13:30-13:50 Personligt foredrag om social angst
 
13:50-14:10 PAUSE – med besøg på markedspladsen
 
14:10-15:00 Julie Pieszak og Pernille Petersen, personlige beretninger med borderline.
 
15:00-15:30 Stand up v. Brian Mørk
 
15:30-15:45 Tak for i dag v. PIO
 
Kontaktinformation

Else Amdi Kirk, PIO Psyk-Info, 51 16 76 18
Annette Wognsen Frederiksen, presseansvarlig, 21 17 24 84