Spring til indhold
Nyhed

Udtynding af platantraeerne paa den nordlige del af Thomas B Thriges Gade

28-11-2012

By- og Kulturforvaltningen vil i slutningen af 2012 foretage en udtynding af platantræerne på den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade, der ligger mellem jernbanen og Havnen. Denne del af Thomas B. Thriges Gade berøres ikke umiddelbart af omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade.

Platantræerne er plantet i forbindelse med etableringen af Thomas B. Thriges Gade for ca. 40 år siden. Træerne er vokset godt til siden og står i dag meget tæt og er mange steder blevet ret store.

Udtyndingen foretages af flere årsager
Der skabes bedre forhold for de træer, der bevares og som vi ønsker skal vokse sig endnu flottere og mere karakterfulde.
Flere af træerne er gennem tiden groet op foran gadebelysningen. Udtyndingen vil gøre, at der igen kommer mere lys på vejen.
Træernes rødder ødelægger flere steder fortove og cykelstier. Ved at fælde nogle af træerne bliver der færre skader på fortov og cykelstier.

Nogle af træerne gror dårligt og bør derfor fældes.

Udtyndingen vil genere trafikken på gaden og give støjgener. By- og Kulturforvaltningen vil foretage arbejdet søndag den 9. og 15. december 2012.

Kontaktperson
Parkforvalter Steen Himmer på mail stehi@odense.dk eller mobil 2329 0233