Spring til indhold
Nyhed

Transportforlig: Flere penge til Odense Letbane

12-06-2012

- Presset på infrastrukturen i Odense øges i de kommende år, og derfor glæder det mig, at Odense Letbane med dagens aftale er kommet et stort skridt nærmere”, siger Anker Boye, borgmester i Odense.

- Letbanen er vigtig, da den vil sikre adgangen til det nye universitetshospital og betjene de 60.000 mennesker, der dagligt vil få deres gang i det nye campusområde. Med dagens aftale kan vi fortsætte arbejdet planmæssigt, så letbanen er klar til brug i 2020.

Med aftalen Bedre og Billigere kollektiv trafik har et bredt flertal i Folketinget afsat 15 millioner kroner mere til Odense Letbane. Med forliget ønsker parterne at forcere og optimere den kommende undersøgelses- og planlægningsproces, så udbuds- og anlægsarbejdet kan komme i gang i tide i forhold til målet om projektets færdiggørelse i 2020.
 

Lokale kræfter spiller stor rolle
Alle lokale kræfter er sat ind på virkeliggørelsen af letbaneprojektet. De fynske borgmestre, regionen, og det lokale erhvervsliv står sammen om at støtte letbaneprojektet.

- Det er den stærke lokale enighed, der er med til at bære letbaneprojektet igennem, havde vi ikke haft et så godt samarbejde regionalt, ville projektet ikke have nået så langt, som det er i dag, siger borgmester Anker Boye.

- Det er afgørende med vækst - ikke bare i Odense – men på hele Fyn, som siden krisen har mistet 18.265 private arbejdspladser. Letbanen er rygraden i udviklingen af Odense og er afgørende for at udnytte det fulde vækstpotentiale af de mange investeringer, som vil præge Odense frem til 2020. Derfor glæder det mig, at regeringen med transportministeren i spidsen i dag har valgt at forcere processen, så letbanen i kan være færdig i 2020.


Fakta

  • I aftalen afsættes der 15 millioner kroner til Odense Letbane
  • I trafikforliget fra den 2. december 2009 blev der afsat 4. mio. kr. til Odense Letbane i form af en VVM-undersøgelse
  • Odense Letbane vil inden for 5 minutters gang kunne betjene: 35.000 beboere, 33.000 arbejdspladser og 23.000 uddannelsespladser. Odense Kommune skønner, at 23.000 hver dag vil benytte letbanen. 
  • Et enigt byråd i Odense står bag Odense Letbane.
  • Letbanens første etape er 14 km. og går fra Tarup Center gennem midtbyen til Nyt OUH og Campus Odense videre til Hjallese Station

Læs mere om projektet på www.odense.dk/letbane