Spring til indhold
Nyhed

Træning som hjælp gør Odenses ældre mere selvhjulpne

20-06-2012

Nye tal viser, at træning i dagligdagsaktiviteter i stedet for traditionel hjemmehjælp kan støtte borgere i at blive i stand til igen at kunne klare sig helt eller delvist uden hjælp fra kommunen.

47 % klarer sig igen helt uden hjælp
Det er Dansk Sundhedsinstitut, der har foretaget evalueringen for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Tallene viser, at 40 % af alle nye borgere, der har henvendt sig om hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, har fået tilbudt et ’Træning som hjælp’-forløb.

Af de borgere, der i analyseperioden har afsluttet et forløb, er 47 % blevet helt selvhjulpne. Det drejer sig om i alt 246 borgere, der i perioden fra 1. maj 2011 og frem til 28. februar 2012 har afsluttet et ’Træning som hjælp’-forløb uden behov for yderligere hjælp.

Samtidig viser analysen, at en stor del af de borgere, der efter et ’Træning som hjælp’-forløb fortsat har brug for støtte fra medarbejderne, også klarer flere opgaver i hverdagen selv.

Ældre- og Handicapforvaltningens egne tal viser, at ca. 42 % af dem, der er blevet selvhjulpne, er 80 år og derover.

- Jeg tror på, at de fleste dybest set allerhelst vil klare sig selv. Og det er her, Træning som hjælp for mig at se har rigtig stor værdi, fordi det faktisk lykkes medarbejderne at hjælpe rigtig mange til at genoptage et meningsfuldt hverdagsliv. Det er rigtig flot, udtaler rådmand Jane Jegind (V).


Også penge at spare
Dansk Sundhedsinstitut har også set på den økonomiske effekt af at indføre ’Træning som hjælp’. Her viser en estimeret beregning, at effekten af ’Træning som hjælp’ kan omregnes til en årlig besparelse på ca. 30 mio. kr.

- Træning som hjælp er et rigtig godt eksempel på, at vi ved at gøre tingene på en ny måde kan løse vores opgaver lige så godt eller bedre, samtidig med at vi får frigivet ressourcer. Og det er helt nødvendigt med de økonomiske udfordringer, vi står i. Ved at hjælpe så mange som muligt til at kunne klare sig selv, gør vi det muligt også fremover at tage vare på dem, der har brug for hjælp.


Mere om evalueringen
Dansk Sundhedsinstitut sammenligner data fra før ’Træning som hjælp’ blev indført med data fra den første periode, hvor ’Træning som hjælp’ trinvist er blevet indført i forhold til nye borgere (De enkelte grupper er altså ikke lige langt i implementeringen af ’Træning som hjælp’.). Nye borgere vil sige, at der er tale om borgere, der har klaret sig uden hjælp op til, de har fået tilbudt at deltage i forløbet. Pr. 1. april 2012 er ’Træning som hjælp’ ved at blive indført i forhold til borgere, der allerede får hjælp.


Yderligere oplysninger
Rådmand Jane Jegind, 20 91 10 31
Else Marie Seehusen, rehabiliteringschef i Virksom Træning, 29 28 07 93
Presseansvarlig Annette Wognsen Frederiksen, 21 17 24 84