Spring til indhold
Nyhed

Til kamp mod ensomhed blandt ældre

11-09-2012

De to projekter, der kan se frem til økonomisk støtte, er Røde Kors’ ”Mere Naboskab” og ”Ud over egen dørtærskel”, som er et projekt under Bolbro Brugerhus.

Selvhjælp og naboskab
”Mere Naboskab” er et 3-årigt pilotprojekt, der skal understøtte borgernes egne ressourcer og fremme deres evne og lyst til at hjælpe hinanden i et givent geografisk område.

Målgruppen for projektet er primært borgere over 65 år med særligt fokus på at nå ensomme og potentielt ensomme. ”Mere Naboskab” skal udvikle diverse netværksunderstøttende aktiviteter i samarbejde med kvarterets beboere og dermed også styrke ikke mindst de ældre i at danne nyt netværk. Projektets formål er desuden at styrke det generelle naboskab og støtte udviklingen af aktivt medborgerskab blandt alle grupper i boligområdet.

- Det er godt tænkt og helt nødvendigt. Vi har som samfund brug for, at vi som en naturlig ting lige giver naboen en hånd, når skraldespanden skal køres frem, postkassen skal tømmes eller noget helt tredje. Og så kan vi se, at når man når en vis alder, er der flere, der oplever at være uønsket alene. Kan vi genskabe noget af sammenholdet fra de gamle landsbyer, tror jeg på, at vi kan komme noget af den ensomhed til livs, udtaler rådmand Jane Jegind (V).

Projektet får tildelt 135.500 kr. fra §18-udviklingspuljen.

Fokus på særligt belastede områder
Udviklingsmidlerne til Brugerhuset Bolbro skal bruges til projektet ”Ud over egen dørtærskel”. Et udviklingsprojekt, der har til formål at forebygge social isolation og fremme sundhed og livskvalitet hos ufrivilligt ensomme borgere i områderne Bolbro og Højstrup.

Helt konkret skal projektet forsøge at motivere borgerne til at træde ud over egen dørtærskel og ind over dørtærsklen i Bolbro Brugerhus. Herfra vil den enkelte borger få hjælp til at finde eller udvikle et socialt netværk.

Projektet får tildelt 125.000 kr. fra §18-udviklingspuljen.

Fakta om § 18 og udviklingsmidlerne
Frivillige sociale foreninger kan søge om tilskud til foreningernes arbejde via Servicelovens § 18. Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer § 18-midlerne for foreninger/organisationer, der har målgrupper over 60 år. § 18-udviklingsmidlerne udgør 10 % af den ordinære § 18-pulje.

Læs mere om § 18-midlerne på www.odense.dk/frivillig

Yderligere oplysninger
Rådmand Jane Jegind, mobil 20 91 10 31
Lajla Hallundbæk, formand for Røde Kors i Odense, mobil 41 42 88 18
Hanne Syrak, formand for Brugerforeningen i Bolbro Brugerhus, 21 40 65 16