Spring til indhold
Nyhed

Stor tilfredshed med miljøtilsyn for 4. år i træk

11-05-2012

For 4. år i træk gennemfører Odense Kommune en undersøgelse for at se, om virksomheder og landbrug er tilfredse med det kommunale miljøtilsyn. Resultaterne er endnu en gang flotte: 95 % har haft en positiv oplevelse.

De positive tilbagemeldinger for brugerundersøgelsen 2011 kommer fra 75 virksomheder og landbrug. Resultaterne af undersøgelsen viser, at 95 % af respondenterne har haft en god eller en meget god oplevelse af miljøtilsynet.

- Det er vores mål at fastholde det høje niveau med et fortsat fokus på gensidig respekt og dialog om de kontrollerede forhold. Men jeg er selvfølgelig meget tilfreds med, at vores miljøtilsyn vurderes så flot år efter år, siger By- og Kulturrådmand Steen Møller.

- Med tilsynet udfører vi en vigtig opgave til gavn for miljøet, og det skal vi blive ved med. Disse brugerundersøgelser hjælper os med at sikre, at vi fortsat har et fornuftigt samarbejde med både virksomheder og landbrug. Og så er det da et gevaldigt skulderklap til vores tilsynsmedarbejdere, siger Steen Møller.

I 2012 gennemføres brugertilfredshedsundersøgelsen også på tilsynsområdet. Samtidig iværksættes en undersøgelse til at måle tilfredsheden med afgørelser på natur- og miljøområdet.

Forpligtet til at føre tilsyn
Odense Kommune er forpligtet til at føre miljøtilsyn, som skal sikre, at de gældende love og bestemmelser overholdes. De tilsynsførende fra kommunen skal også vurdere, om der er behov for at stille yderligere krav, så forurening fra virksomheden/landbruget ikke giver anledning til risiko for miljø og sundhed. Kommunen er ikke forpligtiget til at føre tilsyn med gartnerierne, men Odense Kommune har mål om at føre tilsyn hvert 5. år.
 
Undersøgelsen kan ses i sin fulde længe her.

Kontaktinformation
Rådmand Steen Møller, By- og Kulturforvaltningen, mobil: 51 48 19 20, sm@odense.dk
Pernille K. Christensen, Industrimiljø, By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 65 51 24 98, pkc@odense.dk