Spring til indhold
Nyhed

SSP i front i Odense

28-03-2012

Forslaget om at organisere SSP på en ny måde er i dag drøftet i Økonomiudvalget, der har indstillet det til Byrådet. På Økonomiudvalgsmødet deltog også direktør for Fyns Politi, Poul Løhde.

 

Kommune, politi og boligorganisationer

En helt afgørende nyskabelse er et fælles sekretariat, som varetager SSP fra 0-24 år.

SSP er oprindeligt et samarbejde mellem skoler, socialforvaltning og politi, og i det nye sekretariatet skal personaleressourcer fra kommune og politi dele kontor.

 

Det sikrer et sted, hvor man tænker og handler på tværs af administrative grænser og på tværs af organisationer.

 

Desuden sidder boligorganisationerne med i det overordnede og retningsgivende samarbejde. 20 procent af boligerne i Odense er almene boliger, og boligorganisationerne er således i kontakt med rigtig mange odenseborgere.

 

Odenses borgmester Anker Boye og politidirektør for Fyns Politi, Poul Løhde er enige om, at et fælles sekretariat er den rigtige vej at gå.

 

Anker Boye siger:

- Med de udfordringer vi har, er det tætte samarbejde med politiet er afgørende for succes. Så jeg er glad for, at Tryg By udvalget har ført til en mere professionel indsats, hvor vi ikke tænker i administrative kasser, men samarbejder med udgangspunkt i de borgere, det handler om.  Derfor er jeg også rigtig tilfreds med, at boligorganisationerne har sagt ja til invitationen. Jeg er sikker på, at de kan være med til at styrke det forebyggende arbejde, der hvor de unge bor.

 

Poul Løhde siger:

Et SSP der står for meget tætte bånd mellem kommune og politi er den rigtige vej. Vi ser frem til at kunne gå ind i den nye ramme for arbejdet og være med til at udvikle og optimere den måde vi samarbejder på om forebyggelsen. 

 

Samtidig med det nye sekretariat, etableres en bestyrelse, der skal være styrende organ for hele SSP-arbejdet. Bestyrelsens opgave vil især være at give den helt generelle forebyggelse et løft, så samarbejdet kan stoppe en uhensigtsmæssig udvikling.

 

Ingen barrierer ved 18 års alderen

I dag dækker SSP-samarbejdet kun børn og unge op til 18 år, mens der ved siden af kører et såkald SSP+ samarbejde for 18 – 24 årige. Odense er blandt de første som samler de to indsatser, og det vil give en bedre forebyggelse.

Det vurderer både rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen Stina Willumsen og rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Peter Rahbæk Juel. 

 

Stina Willumsen siger:

Det handler for mig om, at vi holder børn og unge væk fra kriminalitet. Er vi gode til at tage tingene i opløbet, vinder vi, de unge og deres familier på den lange bane. Den forebyggende indsats kan vi styrke med samarbejdet, hvor vi kan tænke på tværs.

 

Peter Rahbæk Juel siger:

- Vi har en samfundsmæssig forpligtelse til at være 100 procent toptunet til at forebygge 
kriminalitet. Det betyder blandt andet, at vi skal operere med en meget professionel, helstøbt tilgang til opgaven. Det er jeg sikker på, at vi styrker en fælles bestyrelse og et fælles sekretariat.