Spring til indhold
Nyhed

Skovbegravelsesplads i Kohaveskoven

20-11-2012

Odense Kommune vil gerne tilbyde en skovbegravelsesplads i Kohaveskoven, hvor man vil kunne få sin sat urne ned. Skovbegravelsespladsen er den første af sin art i Danmark, og supplerer det i forvejen varierede begravelsestilbud i Odense Kommune.

- I Odense Kommune har vi en tradition for en bred vifte af begravelsestilbud, som afspejler de ønsker, som folk måtte have til det sidste hvilested. Nogle vælger et traditionelt gravsted, andre nøjes med en plade med deres navn i plænen på kirkegården, og andre igen foretrækker en urne i en anonym fællesplæne. Nu bliver det også muligt at få sat sin urne ned i en smuk skov. Det glæder mig, at vi som de første i Danmark kan tilbyde dette til de borgere, der måtte have det ønske, siger by- og kulturrådmand Steen Møller.

Det er en lovændring fra 2008, der indeholder muligheden for at anlægge skovbegravelsespladser uden kapel. I Odense har man valgt Kohaveskoven, som er kommunens næstestørste skov på ca. 55 ha i forbindelse med et stort sammenhængende naturområde på 146 ha.

Begravelsespladsen skal henligge som skov i sammenhæng med den omkringliggende skov. For ikke at ødelægge naturen må man ikke sætte hegn op, og gravstederne må ikke markeres. På stedet vil der blive skiltet for urnegravpladsen, og der bliver en let markering af det samlede område.

Skovbegravelsespladsen omfatter et areal på ca. 1 ha et stykke nord for parkeringspladsen ved kommunens ejendom Landkildevej 60.

Borgermøde under åben himmel
Der kræves et tillæg til kommuneplanen for, at der kan bygges en skovbegravelsesplads, og et forslag er derfor sendt i 8 ugers offentlig høring. I den forbindelse inviterer Odense Kommune til borgermøde under åben himmel i Kohaveskoven. Alle interesserede kan komme og se, hvor urnegravpladsen skal placeres og høre om drifts- og vedligeholdelsesplanerne for skoven og urnestederne.

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 35 på www.odense.dk/horing


Tidspunkt for borgermødet

Tid: Lørdag den 24. november kl. 14:00 - 16:00
Sted: Den offentlige parkeringsplads overfor Landkildevej 60


Kontaktinformationer

Mette Holm Pedersen, arkitekt i By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune, tlf: 65 51 25 36, mail: mehp@odense.dk
Steen Møller, rådmand i By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune, tlf: 51481920, mail: sm@odense.dk