Spring til indhold
Nyhed

Sikkerhedsfældning af træer i Næsbyhoved Skov

13-06-2012

Odense Kommune gennemgår træernes sundhedstilstand i de kommunalt ejede skove hvert tredie år. I år har det blandt andet været skovene ved Næsbyhoved Voldsted, der stod for tur. Gennemgangen har resulteret i, at over 20 store træer er udpeget til fældning eller topkapning. Disse træer vil blive fældet hen over de næste 3 uger, og det kan ikke undgås, at vil kunne både ses og høres.

Fældning af de gamle træer giver lys til, at nye træer kan vokse frem, og på denne måde sikrer vi, at der hele tiden vil være skov med gamle træer omkring voldstedet. Nogle af træerne vil blive fældet 5-10 meter over jorden eller efterladt i skovbunden. Det gør vi på grund af de mange fugle, insekter og svampe, der lever på og af såkaldt "dødt ved". Desuden kan de fældede træer være gode legepladser for klatrelystne børn og voksne.

Man må gerne tage ud og kigge på de dygtige skovarbejdere, mens arbejdet står på - men hold behørig afstand! Odense Kommune henstiller til, at gæsterne i skovene overholder de opsatte afspærringer, skilte og lytter til skovarbejdernes anbefalinger, så der ikke sker ulykker under arbejdet.

Når sikkerhedsfældninger er afsluttet, og når jorden er tilstrækkelig tør, vil rydning af træopvækst på selve Voldstedets sider blive igangsat.

Man kan læse mere om Odense Kommunes igangværende større grønne projekter på kommunens hjemmeside under "Grøn Info" eller tilmelde sig vores nyhedsbrev "Oplev Odenses natur"


Yderligere informationer
Rasmus Dalhoff Andersen, rdan@odense.dk, mob. 29280820