Spring til indhold
Nyhed

Handicapprisen 2012: Se dig om efter en vinder

11-10-2012

Kender du nogen i Odense, som i årets løb har ydet en særlig indsats for mennesker med handicap? Er svaret ’ja’, opfordrer Handicaprådet dig til at indsende dit forslag til en prismodtager.
 
Forslaget skal vedlægges en kort begrundelse, så Handicaprådet kan vurdere, hvorvidt det lige netop er din kandidat, der skal løbe af med æren og de 10.000 kr., der følger med Handicapprisen.
 
Handicapprisen uddeles af Odense Handicapråd på FN’s Internationale Handicapdag mandag den 3. december.
  
Hvem kan få Handicapprisen? 
Årets handicappris uddeles til en person, virksomhed eller organisation i Odense, der i særlig grad yder en indsats for mennesker med handicap. Prisens modtager kan fx være: 

  • En erhvervsdrivende, som har gjort noget særligt for at integrere mennesker med handicap i sin virksomhed.
  • En butiksindehaver, som har øget tilgængeligheden til sin forretning for mennesker med handicap.
  • En frivillig i en forening, som har arbejdet for at sikre deltagelse i foreningslivet for mennesker med handicap.
  • En hvilken som helst anden person, der uegennyttigt har arbejdet for at forbedre forholdene for mennesker med handicap.

Prismodtageren skal have adresse i Odense Kommune. Desuden skal den indsats, der ligger til grund for indstillingen, være kommet handicappede borgere i Odense Kommune til gode.

Forslag skal sendes til dal@odense.dk og skal være os i hænde senest d. 15. november 2012.

Kontaktinformation
Formand for Handicaprådet i Odense, Birthe Malling, tlf. 65 94 35 27.