Spring til indhold
Nyhed

Rismarksbroen repareres primo 2015

09-10-2012
Nye trafiksimuleringer viser, at det er en fordel at vente med reparationen af hensyn til de øvrige trafikomlægninger i byen og åbningen af Kanalforbindelsen. Samtidig viser licitationen af reparationen, at prisen på reparationen bliver højere end rådgiverens budgetoverslag og tidsperioden for reparationen længere end forventet, hvis Rismarksbroen skal repareres i 2012. Rådgiveren vurderer, at dette skyldes, at entreprenørernes ordrebøger er fulde.

- Et enigt udvalg vurderer, at det er den bedste løsning at vente med reparationen til 2015, siger by- og kulturrådmand Steen Møller (K). De nye trafiksimuleringer viser, at det giver en række fordele i forhold til planlægningen og trafikafviklingen i forbindelse med de øvrige trafikale ændringer i byen, og samtidig skal reparationen kun løbe over én vinter, hvilket mindsker risikoen for eventuelle forsinkelser, tilføjer Steen Møller.

Løsningen er blevet til på baggrund af en idéproces, totalscreening af løsningsmodeller og en lang række trafiksimuleringer, der har kunnet præsentere en komplet bruttoliste over realistiske løsningsmuligheder.

Udskydelsen af reparationen betyder, at trafikken frem til primo 2015 afvikles som i dag, hvor lastbiler over 24 ton henvises til alternative ruter.

Odense Byråd behandler sagen den 31. oktober.

Kontaktoplysninger
By- og Kulturrådmand Steen Møller, sm@odense.dk, 51 48 19 20 
Afdelingschef Thomas Lindberg Ramsay, thlr@odense.dk, 51 77 73 74