Spring til indhold
Nyhed

Fællesskaber i fokus i revideret kulturpolitik

12-04-2012

Odense Byråd har i dag besluttet, at 'samarbejde' og 'fællesskab' skal være nøglebegreber på kulturområdet i Odense Kommune.

Kulturpolitikken er revideret med udgangspunkt i den eksisterende politik fra 2009 og er et udtryk for prioriterede indsatsområder, som kræver særlig fokus.

- Med den reviderede kulturpolitik har vi lagt en rød tråd, som fokuserer på relationen mellem kulturtilbuddet og borgeren; vi kalder det ’meningsfulde fællesskaber’. Vi er nemlig helt overbeviste om, at kultur spiller en vigtig rolle i skabelsen af sammenhængskraft og fællesskaber i Odense. Kultur har noget helt unikt at tilbyde i den sammenhæng. Og det skal vi synliggøre, siger By- og Kulturrådmand Steen Møller.

Kultur for alle og med alle

Kulturpolitikken prioriterer 4 overordnede politiske mål, som de kommunalt finansierede kulturtilbud i Odense bidrager med at løfte:

  • Der skal være kultur for alle.
  • Der skal tages udgangspunkt i Odense.
  • Kultur skal danne fællesskaber med borgerne.
  • Og Odense skal have en slagkraft kulturprofil.

Kulturpolitikken er det værktøj, udvalget anvender som baggrund for den løbende politiske dialog om prioriteringer på kulturområdet. Kulturpolitikken bliver derfor synlig i drifts- og aktivitetsaftaler, virksomhedsplaner, samt øvrige bevillinger på området.

De store ikoner er en ressource

- Vi peger på mange vigtige ting i den reviderede kulturpolitik. Jeg er særligt glad for, at vi vil skabe plads til mere kunst og kultur. Ved at arbejde innovativt med nye organiseringsformer skal byens stærke kulturtilbud gøres endnu stærkere. Det skal give slagkraft og styrke kultur-profilen over for både borgere og besøgende. Samtidig ser jeg kulturen som en stærk katalysator for at skabe bosætning, siger By- og Kulturrådmand Steen Møller, for fortsætter:

- Og så skal vi ikke glemme, at Odenses kulturhistorie er en vigtig ressource for vores kultur-profil. I Odense er vi med H.C. Andersen begavet med en af landets største ikoner. Han er blevet fremhævet i den reviderede politik. Sammen med en anden stor kunstner - Carl Nielsen - er han essentiel i Odenses kulturelle landskab. Som vi skriver i politikken, så ønsker vi: at kulturinstitutionerne og kulturaktørerne udfolder H. C. Andersens mangefacetterede potentiale, så han bliver nærværende og interessant for moderne mennesker.

Kontaktinformation
Rådmand Steen Møller, By- og Kulturforvaltningen, sm@odense.dk, tlf. 5148 1920.
Afdelingschef i Kultur, Ellen Drost, By- og Kulturforvaltningen, drost@odense.dk, tlf. 4036 1460.