Spring til indhold
Nyhed

Puljepenge med til at sikre rent drikkevand til Odense og Assens

12-10-2012

Rent drikkevand er for de fleste af os en selvfølgelighed. Men samtidigt oplever vi i Danmark, at boringer efter drikkevand ofte må lukkes på grund af forurening. Derfor er det også glædeligt, at Odense og Assens Kommune netop har fået godt 2 mio. kr. af Naturstyrelsen til at udpege beskyttelseszoner tæt på vandværkernes drikkevandsboringer.

Zonerne er nemlig med til at beskytte vores drikkevand, og dermed er der skabt grundlag for sammen med konkrete ind-satser i disse beskyttelseszoner at sikre rent drikkevand til borgerne mange år frem i tiden.

-Rundt om alle vandboringer, er der en såkaldt beskyttelseszone, der skal sikre, at miljøfremmede stoffer ikke siver ned til grundvandet og forurener vores drikkevand. Det er derfor vigtigt, at vi får kortlagt præcist, hvor disse zoner er, så vi kan tage højde for det, når vi fx giver byggetilladelser eller laver kommuneplan. Det er nemlig ikke alle former for aktiviteter, man forsvarligt kan have tæt på et vandværk, siger Per Hans Hansen, agronom i Assens Kommune.     

Beskyttelseszoner kortlægges
Naturstyrelsen har derfor stillet 40 mio. kr. til rådighed over to år for at tilskynde kommunerne til at udpege og kortlægge beskyttelseszonerne. En pulje, Odense og Assens Kommune i et samarbejde har lagt billet ind på og fået del i. 

-Det betyder, at vi nu kan få kortlagt beskyttelseszonerne på samlet set 42 vandværker, der i alt råder over 138 vandboringer, hvilket naturligvis har rigtig stor betydning i forhold til at fremtidssikre, at vi har adgang til rent drikkevand, siger Gert Laursen geolog i Odense Kommune.
 
Hovedparten af vandværkerne, ligger i indsatsområdet Odense Vest, der omfatter den vestlige del af Odense Kommune og mere end ¾ dele af Assens Kommunes areal.

Resten af vandværkerne, der er omfattet af tilskuddet, ligger i den sydlige del af Odense Kommune.

Arbejdet med at kortlægge hver enkelt beskyttelseszone strækker sig samlet over et års tid og skal udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S.

Yderligere oplysninger
Gert Laursen, geolog, Odense Kommune, tlf. 4021 9789 og
Per Hans Hansen, agronom, Assens Kommune, tlf.  6474 7258.