Spring til indhold
Nyhed

Opbakning til Odense Kommunes forslag om træerne på Bernstorffsvej

13-04-2012

Kun en lille del af Bernstorffsvejs platantræer fældes, mens resten formbeskæres, som man har tradition for i Odense. Beboerne på Bernstorffsvej fandt Odense Kommunes forslag fint efter et møde på Munkebjergskolen.

I 2002 plantede Odense Kommune platantræer på Bernstorffsvej, og oprindeligt var planen, at alle 62 træer skulle formbeskæres. Men siden er kommunens økonomi kommet under pres, og man har vedtaget politisk, at besparelsen på park- og naturområdet bl.a. skal findes ved at fælde en lille andel af byens mange gadetræer – primært steder, hvor gadebilledet ikke forringes væsentligt.

I Bernstorffsvejs tilfælde har Odense Kommune foreslået, at man fælder 25 af vejens 62 træer og formbeskærer de resterende 37 træer i en trekantet form, som understreger udsigten til kirketårnet.
Forslaget vakte gehør på dialogmødet med beboerne på Bernstorffsvej den 28. marts, hvor de fleste ønskede at bevare et vist antal træer, dog gerne færre end de oprindeligt plantede.

Der er i Odense en lang tradition for formklippede træer på byens villaveje. Bernstorffsvej har en smuk sigtelinje til Domkirkens tårn, og formklippede træerne vil give plads til dette kik. Derved forbliver gaden grøn, men med mere lys og luft til forhaverne.

Fældningen af træerne går i gang i dag den 12. april.

For yderligere information:
Parkforvalter Steen Himmer, Park og Natur, By- og Kulturforvaltningen, tlf. 23 29 02 33.
Kontorchef Lene Holm, Park og Natur, By- og Kulturforvaltningen, tlf. 24 46 61 46.