Spring til indhold
Nyhed

Odense tager temperaturen på trygheden

24-01-2012

Det skal være trygt at bevæge sig i byen – både i boligområderne og i bymidten. Og der hvor borgerne oplever manglende tryghed, skal indsatsen styrkes. Det er kommunen, politiet og boligorganisationerne enige om. Men hvordan måler man trygheden i byen? Og hvordan styrker man indsatsen? Det skal et nyt tryghedsbarometer være med til at bane vejen for.

 

Ny viden skal målrette indsatsen

Tryghed er ikke kun et spørgsmål om, hvor meget kriminalitet politiet registrerer. Det er i høj grad også et spørgsmål om borgernes oplevelse af tryghed. Det er almindeligt kendt, at risikoen for at blive udsat for kriminalitet ikke nødvendigvis hænger sammen med den enkeltes oplevelse af at føle sig tryg.

 

Tryghedsbarometer

Og netop borgernes oplevelse af tryghed skal en interviewundersøgelse af 2600 odenseanere være med til at generere ny viden om. Tryghedsbarometeret, som kobler anmeldelsesstatistikken med borgerens oplevede tryghed, vil give mere præcis viden om tryghed i Odense.

 

Den viden skal bruges til at målrette og prioritere indsatser og optimere samarbejdet mellem kommune, politi og andre aktører som for eksempel boligorganisationer. Odense Kommune, politiet og boligorganisationerne har allerede et tæt samarbejde forankret i Tryg By

 

Og samarbejde er, ifølge borgmester Anker Boye vigtigt for at opnå succes.

 

- Det er derfor, at Odense Kommune, politiet og boligorganisationerne står sammen om indsatsen for at skabe en tryggere by, og nu inddrager vi også borgerne i det samarbejde, siger han.

- Med det nye tryghedsbarometer spørger vi borgerne, så vi bliver opmærksomme på, hvordan de oplever byen.  For tryghed er ikke noget, kommunen kan skabe alene, det er et fælles ansvar. Derfor håber jeg, at borgerne tager godt imod initiativet, siger Anker Boye. 

 

- Det er et spændende redskab at få, og vi ser meget frem til at se resultaterne, som forventes klar i april 2012, siger politidirektør Poul Løhde, Fyns Politi. Politiet laver i dag indsatser bl.a. på baggrund af anmeldelsesstatistik, og det har ikke tidligere været muligt at vurdere indsatsen i relation til, hvad borgerne oplever. Tryghedsbarometeret gør det muligt for os at sætte vores objektive data op mod subjektive data fra borgerne. Det giver os en mere præcis viden om tryghed i byen, og kan dermed være med til at skærpe indsatsen, vurderer politidirektøren.

 

Fakta om Tryghedsbarometeret:

Tryghedsbarometeret er en samkøring og analyse af politiets objektive data (anmeldelsesstatistikker) og subjektiv data indsamlet via borgerundersøgelse (interviews med 2600 repræsentative borgere i Odense Kommune mellem 15-79 år).

 

Borgerundersøgelsen bliver foretaget i perioden fra den 19.1.2012 – 14.2.2012. Den skal afdække borgernes opfattelse af tryghed i Odense Kommune, som i undersøgelsen inddeles i 13 forskellige distrikter. Resultaterne fra undersøgelsen forventes at ligge klar til april. Der gennemføres en ny måling primo 2013

Tryghedsbarometeret er sammenligneligt med København Kommunes Tryghedsindex.

 

Fakta om Tryg By:

I 2010 blev Tryg By iværksat på baggrund af et politisk ønske om, at tryghed skal være en vigtig dagsorden i Odense. Et ad hoc politisk udvalg (Udvalget for Tryg By og Boligområder) blev nedsat med et medlem fra hvert parti i byrådet samt repræsentanter fra politi, boligorganisationer, Integrationsrådet og Rådet for Socialt Udsatte. Udvalget er rådgivende for Økonomiudvalget.

 

Yderligere information:

 

Politidirektør Poul Løhde, Fyns Politi, telefon 2211 0048

 

Borgmester Anker Boye, Odense Kommune, telefon 4075 3333

 

Projektleder (Tryghedsbarometer) Rene Bøye, Odense Kommune, telefon 4016 7306