Spring til indhold
Nyhed

Odense satser på fællesskaberne i ny politik for børn og unge

21-06-2012
Børn- og Ungeudvalget har nu endelig vedtaget en ny politik for børn og unge i Odense. Politikken skal være med til at give svar på en af de store udfordringer i tiden: Hvordan ruster vi børn og unge til fremtidens samfund?
Svaret er, at det skal være slut med at efterlade unge uden forudsætninger eller motivation for at tage en uddannelse. Der skal arbejdes mere målrettet på at forberede børn og unge til de krav og forventninger, der venter dem efter folkeskolen, både fagligt og socialt. Og alle gode kræfter skal inviteres ind i et samarbejde.

Tim Vermund, fungerende formand for Børn- og Ungeudvalget, siger:

”Odense har ligesom resten af landet en stor udfordring foran sig. Det handler om at sikre et fremtidsperspektiv for de unge, der i dag ikke får sig en uddannelse og risikerer at stå uden for arbejdsmarkedet. Det skaber mening og værdighed i livet, når man kan bidrage. Og som samfund har vi brug for at dygtiggøre os på alle niveauer. Det handler også om, at vi i Byrådet bliver nødt til at tænke velfærd på nye måder. Der kommer ikke flere ressourcer, så vi har som politikere en opgave i at sætte tydelige pejlemærker op, samtidig med vi udfordrer os selv til at tænke utraditionelt”.

Velfungerende fællesskaber
Velfungerende fællesskaber er en af de ting, den nye politik peger på, gør en forskel. Et element i det er børnenes og de unges egne fællesskaber. Der skal være plads til venskaber, til at tage ansvar for hinanden, og plads til at være anderledes. Fællesskab skaber trivsel, robusthed og motivation. Livsglæde, nærvær og en tryg og sund barndom er ikke en modsætning til faglige ambitioner og fremtidsperspektiv. Det hænger sammen.

Et andet element er fællesskab og medansvar i forældregruppen og familierne. At man som forældre ikke kun har fokus på og ansvar for sit eget barn, men sammen med de andre forældre og medarbejderne har et medansvar for, at der er trivsel for alle. Det handler også om at styrke det organiserede fællesskab i forældreråd og brugerbestyrelser.

Når samarbejdet i forældregruppen fungerer, giver det gode betingelser for alle. Endeligt handler fællesskab også om det omgivende samfund. Det er et aktivt nærmiljø, hvor institutioner og skoler rækker hånden ud til et samarbejde med foreninger, frivillige, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der kan være med til at berige arbejdet med børn og unge. Der er brug for at bygge bro til de krav og forventninger, der møder de unge, når de forlader folkeskolen. Undervisningen skal tættere på virkeligheden – og virkeligheden skal tættere på skolen.

”Traditionelt har vi haft fokus på, at den ydelse vi som kommune leverer, var i orden – og det skal den fortsat være. Men hvis vi skal komme det sidste stykke, skal vi blive bedre til at trække på alle de gode kræfter, der i praksis har stor betydning for børns og unges opvækst. Først og fremmest forældrene. Men vi skal også rykke tættere på foreningslivet, de frivillige, virksomhederne og hele det omgivende samfund. Det gælder ikke mindst, når det handler om at sikre mening og motivation hos de unge, der er i risiko for at vælge en ungdomsuddannelse fra. Den virksomhed, der inviterer den lokale skole på besøg eller stiller op til noget undervisning, gør en forskel på en måde, vi som kommune ikke kan gøre alene. Når en idrætsforening arrangerer en emneuge sammen med en skole, en klub eller en daginstitution i lokalområdet, gør det en forskel. Det skal vi have meget mere af, og vi skal blive bedre til at invitere til samarbejde. Og her tror jeg, at vi i Odense har en kæmpe fordel i vores stærke foreningsliv og tradition for at samarbejde uformelt på kryds og tværs”, siger Tim Vermund.

Fakta:
Den nye politik for børn og unge er blevet til efter dialog og bidrag fra børn, unge, forældre og medarbejdere siden efteråret 2011.

Politikken hedder ”Sammen på spring” – for den handler om at ruste børn og unge til at være på spring til at gribe fremtiden. Og om en barndom, hvor leg, livsglæde og nærvær har værdi. Politikken udstikker retningen for mange af de forandringer, der skal arbejdes med i de kommende år – både for politikerne i Børn- og Ungeudvalget og på den enkelte institution eller skole.

Download "Sammen på spring - politik for børn og unge" 

For spørgsmål eller uddybende information om ”Sammen på spring – politik for børn og unge” kan du kontakte:
Tim Vermund, fungerende udvalgsformand, Børn- og Ungeudvalget, tlf. 40 22 88 75
Jimmy Streit, adm. direktør, Børn- og Ungeforvaltningen, tlf. 21 27 61 16